دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Taboo
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Steven Universe
نام اپیزود : Rocknaldo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Assad's Syria & Cost of Climate Change
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Grimm
نام اپیزود : The Son Also Rises
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stuck in the Middle
نام اپیزود : Stuck in a Slushy War
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vampire Diaries
نام اپیزود : It's Been a Hell of a Ride
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : MacGyver
نام اپیزود : Ruler
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Rosewood
نام اپیزود : Radiation & Rough Landings
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Man Standing
نام اپیزود : Take Me To Church
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ridiculousness
نام اپیزود : Teyana Taylor
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dr. Ken
نام اپیزود : Allison Finds a Lump
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : Episode 16
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Emerald City
نام اپیزود : The Villain That's Become
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gold Rush: Alaska
نام اپیزود : Dredge vs. Washplant
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shark Tank
نام اپیزود : Food Supplements, Drone Pilot Training a...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sleepy Hollow
نام اپیزود : Sick Burn
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Reign
نام اپیزود : Leaps Of Faith
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hawaii Five-0
نام اپیزود : E Malama Pono (Handle With Care)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : Episode 416
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : 20/20
نام اپیزود : Shark Tank: The Road to 0 Million
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Hugh Jackman, Mandy Moore, Chronixx
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Allison Williams, Cush Jumbo, Carmen Lynch
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Justice League Action
نام اپیزود : Under a Red Sun
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Casualty
نام اپیزود : Slipping Under
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : Knine-to-five Knuckles
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ransom
نام اپیزود : Say What You Did
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : Ditch Perfect
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star Wars Rebels
نام اپیزود : Through Imperial Eyes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Counting Cars
نام اپیزود : Crazy Cool Cadillac
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : It Feeds - Santa Rosa Beach, Florida
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Comic Book Men
نام اپیزود : Return of the Mewes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 80
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 80
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teenage Mutant Ninja Turtles (2012)
نام اپیزود : Owari
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Call The Midwife
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Long Island Medium
نام اپیزود : I Now Pronounce You...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives Of Atlanta
نام اپیزود : Episode 915
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Good Fight
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black Sails
نام اپیزود : XXXIII.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Homeland
نام اپیزود : The Return
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : When Calls the Heart
نام اپیزود : Heart of Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Finding Bigfoot
نام اپیزود : The Squatchland
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : The Reason You're Here
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Walking Dead
نام اپیزود : Hostiles and Calamities
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Big Little Lies
نام اپیزود : Serious Mothering
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girls
نام اپیزود : American B***h
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Billions
نام اپیزود : Dead Cat Bounce
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Talking Dead
نام اپیزود : Hostiles and Calamities
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : I Know What You Did Last Summit
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : House Husbands
نام اپیزود : Episode 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Face The Music
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Starcrushed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wolfblood
نام اپیزود : Brave New World
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Samuel L. Jackson
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Broadchurch
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Grades
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : 24: Legacy
نام اپیزود : 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Antiques Roadshow
نام اپیزود : Indianapolis (Hour 3)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Murdoch Mysteries
نام اپیزود : From Murdoch to Eternity
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Bachelor
نام اپیزود : Week 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Supergirl
نام اپیزود : Luthors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : How are Thou Fallen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Kevin Can Wait
نام اپیزود : Unholy War
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Man with a Plan
نام اپیزود : Valentine's Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Apprentice
نام اپیزود : I Don't Have Time for Anyone's Ego Excep...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Jane The Virgin
نام اپیزود : Chapter Fifty-Five
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : A.P.B.
نام اپیزود : Personal Matters
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Pure
نام اپیزود : Baptism
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Fast N' Loud
نام اپیزود : Buggin' Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Superior Donuts
نام اپیزود : Crime Time
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : Fake Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Vanderpump Rules
نام اپیزود : Beads, Beers and Tears
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : Fake Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : 2 Broke Girls
نام اپیزود : And the Tease Time
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Timeless
نام اپیزود : Public Enemy No. 1.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Scorpion
نام اپیزود : Keep it in Check, Mate
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Quantico
نام اپیزود : FALLENORACLE
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Diesel Brothers
نام اپیزود : Motors and Rotors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : Tm2: Live! Tm2 Vs. Tmog
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Conan
نام اپیزود : David Oyelowo, Louie Anderson, Angel Olsen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Elaine Welteroth & Phillip Picardi
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Kyle Kinane, Tom Lennon, Milana Vayntrub
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Magic Johnson, Luke Wilson, Roy Wood Jr.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Jimmy Kimmel Live
نام اپیزود : Tracy Morgan, Kaitlin Olson, D.R.A.M. fe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Shailene Woodley, Laverne Cox, Rick & Ma...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Mindy Project
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Shailene Woodley, Annaleigh Ashford, Eva...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : 800 Words
نام اپیزود : Episode 11
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : The Bounce Lounge
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : Four Letter Word
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Nick Viall, Charlie Day, Ed Sheeran
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : Tattoo Fixers
نام اپیزود : Valentine's Special
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Matchmaker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Fosters (2013)
نام اپیزود : Doors and Windows
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dance Moms
نام اپیزود : Same Old Frenemies Part 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS
نام اپیزود : A Many Splendored Thing
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Flash (2014)
نام اپیزود : Attack on Gorilla City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island: Digging Deeper
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Dental Hijinks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : New Girl
نام اپیزود : Rumspringa
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Dental Hijinks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Mick
نام اپیزود : The Baggage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : American Housewife
نام اپیزود : The Man Date
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Switched at Birth
نام اپیزود : Relation of Lines and Colors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dance Moms
نام اپیزود : Same Old Frenemies Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : Praying For Light
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island
نام اپیزود : Blood Is Thicker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Schitt's Creek
نام اپیزود : General Store
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Road Tripping Route 66
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : DC’s Legends Of Tomorrow
نام اپیزود : Camelot/3000
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outsiders
نام اپیزود : We Are Kinnah
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : This is Us
نام اپیزود : Memphis
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bull
نام اپیزود : What's Your Number?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bones
نام اپیزود : The Grief and the Girl
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Moonshiners
نام اپیزود : Moonshiners
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fresh Off the Boat
نام اپیزود : The Gloves Are Off
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Seven Year Switch
نام اپیزود : I Do or I Don't?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of Beverly Hills
نام اپیزود : Feeding a Need
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : Four Tickets To Paradise
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : You Me Her
نام اپیزود : Like Riding a Vagina Bike
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Troubling Transformations
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real O'Neals
نام اپیزود : The Real Confirmation
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Chefs In A Pickle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Fire
نام اپیزود : Purgatory
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
نام اپیزود : Self Control
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Getting Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: New Orleans
نام اپیزود : End of the Line
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chrisley Knows Best
نام اپیزود : 50 Shades of Faye
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teachers
نام اپیزود : Brokebitch Mountain
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Imposters
نام اپیزود : We Wanted Every Lie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heavy Rescue: 401
نام اپیزود : My Way or the Highway
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tosh.0
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Frontline
نام اپیزود : Out Of Gitmo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The Club
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Hack to the Future
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Trevor examines the transition of power ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Hack-A-Bye Baby
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Will Forte, Milo Ventimiglia, Future
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Joe Scarborough, Yvette Nicole Brown
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Path
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Terry Crews, Leighton Meester, Dr. Ben S...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Weekly with Charlie Pickering
نام اپیزود : Episode 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Collateral Damage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Worst Witch
نام اپیزود : Maud's Big Mistake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Demi Lovato
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Cycle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fortitude
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Blindspot
نام اپیزود : Draw O Caesar, Erase a Coward
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Arrow
نام اپیزود : The Sin-Eater
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lethal Weapon
نام اپیزود : Unnecessary Roughness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Goldbergs (2013)
نام اپیزود : So Swayze It's Crazy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Speechless
نام اپیزود : O-s-- Oscar P-a-- Party
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Law & Order: SVU
نام اپیزود : No Surrender
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The 100
نام اپیزود : A Lie Guarded
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Criminal Minds
نام اپیزود : Collision Course
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Major Crimes
نام اپیزود : Heart Failure
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : X Company
نام اپیزود : The Hunt
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : NOVA
نام اپیزود : Why Trains Crash
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Magicians
نام اپیزود : Cheat Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star
نام اپیزود : Alibi
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Modern Family
نام اپیزود : Heavy is the Head
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mary Kills People
نام اپیزود : The Judas Cradle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Fairly OddParents
نام اپیزود : Cat 'n Mouse
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Captain Kidd's Treasure
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Epic Elements
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Are You the One?
نام اپیزود : Party Hard, Love Harder
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Fairly OddParents
نام اپیزود : Nuts & Dangerous
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black-ish
نام اپیزود : One Angry Man
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago PD
نام اپیزود : Favor, Affection, Malice Or Ill-Will
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Proving Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cardinal
نام اپیزود : Keith
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sunny in Philadelphia
نام اپیزود : The Gang Tends Bar
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Workaholics
نام اپیزود : Tactona 420
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Quid Pro Quo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Carbonaro Effect
نام اپیزود : It's A Chicken, Sir
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Expanse
نام اپیزود : Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Six
نام اپیزود : Confession
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Too Close to Home
نام اپیزود : Blurred Lines
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Legion
نام اپیزود : Chapter 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girlfriends' Guide to Divorce
نام اپیزود : Rule #91: Run Toward What Scares You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Doubt
نام اپیزود : Then and Now
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : America's Next Top Model
نام اپیزود : And Action!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Man Seeking Woman
نام اپیزود : Dolphin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : The Inauguration of Donald J. Trump: So ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Ariana Grande, Ken Jeong, Josh Johnson
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Kelly Ripa, Billy Gardell, the Lemon Twigs
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Allison Williams, Paul Scheer & Rob Hueb...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naruto: Shippuuden
نام اپیزود : The Hidden Leaf Village Story: The Perfe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Just Friends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Jimmy Kimmel
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Death In Paradise
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Stars
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : Family Feud
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Superstore
نام اپیزود : Wellness Fair
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Greys Anatomy
نام اپیزود : Back Where You Belong
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : MasterChef Junior
نام اپیزود : Just Like Gordon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Big Bang Theory
نام اپیزود : The Comic-Con Conundrum
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Powerless
نام اپیزود : Emily Dates a Henchman
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Great Indoors
نام اپیزود : Friends Like These
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist
نام اپیزود : The Apothecary
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mom
نام اپیزود : Night Swimmin' and an English Muffin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Riverdale
نام اپیزود : Chapter Five: Heart of Darkness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Nashville (2012)
نام اپیزود : If Tomorrow Never Comes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Revenge Body with Khloé Kardashian
نام اپیزود : From Mom to MILF
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Project Runway Junior
نام اپیزود : Finale, Part Two
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Indestructible Jack, Volcano Rescue And ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Swamp People
نام اپیزود : Breakdown
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bringing Up Bates
نام اپیزود : Sweet Home Spartanburg
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Chef
نام اپیزود : Trial by Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : How To Get Away With Murder
نام اپیزود : He Made a Terrible Mistake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Life in Pieces
نام اپیزود : Awkward Automated Bra Ordained
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Growing Up McGhee
نام اپیزود : It's Thanksgiving, Not Thanks-taking
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : The Parent Trap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Training Day
نام اپیزود : Code Of Honor
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Roll With The Punches
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Colony
نام اپیزود : Free Radicals
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Baskets
نام اپیزود : Marthager
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist: Redemption
نام اپیزود : Leland Bray
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lip Sync Battle
نام اپیزود : Iggy Azalea vs. Nick Young
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Operation Mincemeat, Texas Prison Rodeo ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Portlandia
نام اپیزود : Ants
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : How To Get Away With Murder
نام اپیزود : Wes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Trevor finds out how President Trump's f...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Susan Sarandon, Elijah Wood, Little Big ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Aubrey Plaza, Bradley Whitford, Lupe Fia...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Patriot
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Ryan Seacrest
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Not Going Out
نام اپیزود : Marriage Guidance
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : 8 out of 10 Cats Does Countdown
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stan Lee's Lucky Man
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : QI
نام اپیزود : VG: Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Liv and Maddie
نام اپیزود : Big Break-A-Rooney
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
Oscar 2017

دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

Comment : 2

دانلود سریال Icimdeki Firtina (آشوب درونم) محصول Star TV ترکیه

| قسمت 02 + زیرنویس قسمت 02 اضافه شد |

زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

کیفیت 720p اضافه شد.
کیفیت خارق العاده 1080p (نسخه هاردساب) بزودی…
نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
زیرنویس جداگانه قسمت 01 اضافه شد.

دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

 • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina
 • ژانر : درام
 • زبان : ترکی
 • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
 • فرمت : MKV
 • شبکه : Star TV
 • سال تولید : 2017
 • حجم : 600 – 1400 مگابایت
 • محصول : ترکیه
 • ستارگان : Merve Bolugur, Gizem Karaca, Yusuf Çim
 • کارگردان : Doğan Ümit Karaca
خلاصه داستان دو خواهری که در بچگی با هم خوب بودن و بعد از گذشت چند سال به دشمن یکدیگر تبدیل می شن و بعد از بوجود امدن اتفاقات و پیشامدهای این رابطه تغییر می کند و عمیق تر میشود. این دو خواهر یکدیگر را خیلی خوب میشناسن و به یکدیگر ضربه می زنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  Comment : 186

  دانلود سریال Kara Sevda محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 47 اضافه شد |

  کیفیت 1080p اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت 240p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 7.5/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی
  • ژانر : درام , عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Burak Özçivit , Neslihan ATAGÜL , Metin Coşkun
  • کارگردان : Hilal Saral
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان کمال یک مهندس معدن جوان و فقیر است . برای به دست آوردن روزی خودش ، به همراه کارگرانش ، در اعماق زمین در حال تلاش و جدال است . کمال فقیر است ولی غرور زیادی داره . یک روز دختری به اسم نیهان رو از خطر غرق شدن نجات میده . به این ترتیب با او آشنا میشه و زندگیش تغییر میکنه . بعد از این تغییر بزرگ او مجبور به ترک استانبول میشه و در جایی دیگر ، در یک معدن مشغول به کار میشه . یک روز فاجعه ای در معدن برای او و کارگرانش رخ میده . سال ها بعد از این اتفاق او …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫31 از 10 از 16 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Hayat Bazen Tatlidir

  Comment : 3

  دانلود سریال Hayat Bazen Tatlidir (زندگی گاهی شیرینه) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 17 + زیرنویس قسمت 15 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  دانلود سریال ترکی Hayat Bazen Tatlidir

  • امتیاز : 6.3/10دانلود سریال ترکی Hayat Bazen Tatlidir
  • ژانر : کمدی | درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Birce Akalay , Kanbolat Görkem Arslan , Ufuk Özkan , Simay Barlas
  • کارگردان : Hamdi Alkan
  خلاصه داستان داستان معلمی به اسم هایات و خواهرش گزده که برای دفاع از چیزهایی که درست میدونستند هر بلایی به سرشون میاد…هایات که در یک مدرسه خصوصی درس میده از اونجا جدا میشه و در یک دبیرستان در آنادولو شروع به تدریس میکنه ولی بازم مشکلات اونو ول نمیکنن…هایات و خواهرش که با ورود به دبیرستان باعث ایجاد آدرنالین و هیجان زیاد در اونجا میشن تعادل دبیرستان رو به هم میزنن…اوفوک اوزکان هم به عنوان مدیر مدرسه نقش آفرینی میکنه و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Dirilis: Ertugrul

  Comment : 34

  دانلود سریال Dirilis: Ertugrul محصول TRT1 ترکیه

  | قسمت 77 + زیرنویس قسمت 77 اضافه شد |

  کیفیت 720p نسخه هاردساب اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Dirilis: Ertugrul

  کیفیت : 720p HDTV
  • 9.1/10 از 2,520 رایدانلود سریال ترکی Dirilis: Ertugrul
  • ژانر : اکشن | درام | تاریخی
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 720p HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : TRT1
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 550 – 1000 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Ozman Sirgood, Engin Altan Düzyatan, Gökhan Karacik
  • کارگردان : Metin Günay
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان سریال مبارزه های مابین ارتغرل بیگ و آلپ ها در برابر شوالیه های صلیبی و مغول های وحشی بی رحم در قرن سیزدهم میلادی را با جزییات تمام و صحنه های مبارزه ای عالی به تصویر میکشد . سرانجام این مبارزات بعد از سال ها منجر به تشکیل امپراطوری بزرگ عثمانی میشود و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫43 از 10 از 7 رای)

  Download

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  Comment : 441

  دانلود سریال Thapki Pyar Ki محصول شبکه GEM Bollywood

  | قسمت 197 اضافه شد |

  کیفیت 720p تمام قسمت ها در حال آماده سازی می باشد لطفا صبور باشید!

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  کیفیت : ضبط شده – Scr
  در حال پخش
  • بدون امتیازدانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی
  • ژانر : درام | عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : Scr (ضبط شده)
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM Bollywood
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 200 مگابایت
  • محصول : هندوستان
  • ستارگان : Jigyasa Singh , Manish Goplani , Ankit Bathla , Sheena Bajaj
  • کارگردان :
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان داستان یک دختر به نام تاپکی میباشد که دارای مشکل لکنت زبان است اما با این حال او باز یک شخصیت دوست داشتنی و وفادار میباشد و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫75 از 10 از 4 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz

  Comment : 614

  دانلود سریال Ask Laftan Anlamaz محصول Show TV ترکیه

  | قسمت 31 + زیرنویس قسمت 31 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت خارق العاده FullHD خریداری شده از شبکه اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 30 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz

  کیفیت : HDTV
  • 8.6/10 از 32 رایدانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz
  • ژانر : کمدی | عاشقانه
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Show TV
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Burak Deniz , Hande Erçel , Berk Hakman , özcan tekdemir
  • کارگردان : Bahadır İnce
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان Burak Deniz وارث یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های نساجی استانبول است که از عشق هیچی رو درک نمیکنه Hande Erçel که در این سریال با اسم حیات ایفای نقش میکند با هم مواجه میشوند.یکی در گیرسون به دنیا آمده که هردو در استانبول زندگی میکنند و این یکی فرصتی است برای ارتباط با مرات که در ادامه به دوست داشتن و شروع یک جنگ و مبارزه برای عشق تلقی میشود و ….

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 4 رای)

  Download

  دانلود سریال کمیسر رکس با دوبله فارسی

  Comment : 93

  دانلود سریال Rex: A Cop’s Best Friend محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 141 اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  قسمت 34 فقط با کیفیت 720p موجود است.

  دانلود سریال کمیسر رکس با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 7.1/10 از 3,495 رایدانلود سریال کمیسر رکس با دوبله فارسی
  • ژانر : جنایی | اکشن | رازآلود
  • زبان : آلمانی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 1994 – 2008
  • حجم : 160 – 400 مگابایت
  • محصول : اتریش, آلمان
  • ستارگان : Gerhard Zemann, Heinz Weixelbraun, Wolf Bachofner, Martin Weinek
  • کارگردان : Peter Hajek, Peter Moser
  • وضعیت : در حال پخش
  خلاصه داستان پلیسی که از همسرش جدا شده، ازیک سگ پلیس به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کند و آنها به کمک یکدیگر به حل معماهای جنایی اطرافشان می پردازند. در هر اپیزود با موضوع جدیدی روبرو می شویم که این سگ پلیس به صاحبش دررمزگشایی آنها کمک می کند. این سگ تربیت شده ی پلیس،”رکس” نام دارد که قهرمان این سریال است.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Yildizlar Sahidim

  Comment : 0

  دانلود سریال Yildizlar Sahidim (شاهدم ستاره هاست) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 04 (پایانی) + زیرنویس قسمت 04 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  نسخه هاردساب کیفیت 720p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Yildizlar Sahidim

  • امتیاز : 7.8/10 از 13 رایدانلود سریال ترکی Yildizlar Sahidim
  • ژانر : درام | عاشقانه | موزیکال
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Berk Cankat, Özge Gürel, Mesut Akusta, Canan Ergüder, Aslı İnandık
  • کارگردان : Neslihan Yesilyurt
  خلاصه داستان ستاره پاپ آراس در کل کشور طرفدارای زیادی داره.هازال که یه دختر عادی و از یه خونواده عادی هست،عاشق آراس میشه
  هازال که در آرزوی خواننده شدن هست ، رسیدن به آراس رو یه چیز غیر ممکن میدونه چون بینشون اختلاف طبقاتی وجود داره . بعد یه اتفاق در کنسرت هازال و آراس همدیگرو پیدا میکنن ولی بین این دو موانعی وجود داره : یکی پدر آراس و دیگری مادرش که سالها پیش اونو ترک کرده و مادر آراس که از خواننده سابق و معروف بوده قسم میخوره که هازال و تبدیل به ستاره کنه و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال Black Sails

  Comment : 22

  دانلود سریال Black Sails محصول Starz آمریکا

  | قسمت 4 از فصل چهارم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Black Sails

  کیفیت : 480p – 720p
  • 8.0/10 از 36,103 رایدانلود سریال Black Sails
  • ژانر : ماجرایی , درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Starz
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 200 – 400 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Toby Stephens, Hannah New, Luke Arnold
  • کارگردان : Robert Levine, Jonathan E. Steinberg
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانداستان در مورد کاپیتان فلینت و دزدان دریایی اش می باشد که بیست سال قبل از رابرت لوییس استیونسون کلاسیک جزیره گنج را پیدا کرده اند و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال Talking Dead

  Comment : 16

  دانلود سریال Talking Dead محصول AMC آمریکا

  | قسمت 10 از فصل ششم اضافه شد |

  دانلود سریال Talking Dead

  کیفیت : 480p
  • 7.5/10 از 2,040 رایدانلود سریال Talking Dead
  • ژانر : شوی تلویزیونی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : AMC
  • سال تولید : 2011
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Chris Hardwick, Greg Nicotero, Denise M. Huth
  • کارگردان :
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان برنامه Talking Dead برنامه ای گفتگو محور برای نقد و بررسی سریال پرطرفدار The Walking Dead است که بعد از هر اپیزود از سریال اصلی ، با حضور تعدادی از دست اندرکاران و بازیگران و مجری برنامه “کریس هاردویک” برگزار میشود. در این برنامه علاوه بر بیان نکات جالب از هر اپیزود ، سوالات و ابهامهای بینندگان هم از بازیگران و دست اندرکاران سریال پرسیده می شود و قسمتهایی از پشت صحنه ی سریال نمایش داده میشود. مهمانان این برنامه تا به حال نویسنده ، گریمور ، طراح جلوه های ویژه و بازیگرانی مانند نورمن ریداس ( بازیگر نقش داریل ) ، مایکل روکر( بازیگر نقش مرل ) ، لوری هولدن( بازیگر نقش آندریا ) ، لورن کوهن( بازیگر نقش مگی ) و همینطور دیگر دست اندرکاران بوده اند مدت زمان هرکدام از اپیزودهای برنامه ی Talking Dead بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه است…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال Homeland

  Comment : 12

  دانلود سریال Homeland محصول ShowTime آمریکا

  | قسمت 5 از فصل ششم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Homeland

  کیفیت : 480p
  • 8.4/10 از 203,907 رایدانلود سریال Homeland
  • ژانر : درام , رازآلود , هیجانی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : ShowTime
  • سال تولید : 2011
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Alex Gansa, Howard Gordon
  • کارگردان : Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان در یک روز عادی اتفاقی عجیب همه را شگفت زده میکند . طی یک عملیات نیروهای ویژۀ آمریکا در عراق، مردی پیدا میشود که ۸ سال پیش مرگش اعلام شده بود. مردی که محاسنش بلند شده و از تمدن برای چندین سال دور بوده . آن مرد کسی نیس جز ” اسکات برودی” .او در این ۸ سال اسیر نیروهای القاعده بوده و بر اثرِ تصادف به توسط نیروهای ویژه پیدا میشود. موجِ شادی در میان مردم آمریکا میخروشد…سربازِ وطن به آغوش میهن بازگشته ، حتی رئیس جمهور هم این بازگشت را به وی خوش آمد میگوید. اما آیا همه چیز به همین سادگیست…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال Son of Zorn

  Comment : 0

  دانلود سریال Son of Zorn محصول Fox آمریکا

  | قسمت 13 از فصل اول اضافه شد |

  (پایان فصل اول)

  دانلود سریال Son of Zorn

  کیفیت : 480p HDTV
  • 6.4/10 از 156 رایدانلود سریال Son of Zorn
  • ژانر : انیمیشن | کمدی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Fox
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 100 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Cheryl Hines, Johnny Pemberton, Tim Meadows, Artemis Pebdani
  • کارگردان :
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان داستان این سریال که ترکیبی از انیمیشن و واقعیت هست در مورد یک پدر کارتونی و بسیار خشن هست که دهکده جنگ زده خودش رو ترک کرده و میخواد پسر خودش که یه انسان واقعی هست رو ببینه …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال Elementary

  Comment : 11

  دانلود سریال Elementary محصول CBS آمریکا

  | قسمت 14 از فصل پنجم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Elementary

  کیفیت : 480p
  • 7.9/10 از 63,822 رایدانلود سریال Elementary
  • ژانر : جنایی , درام , رازآلود
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : CBS
  • سال تولید : 2012
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn
  • کارگردان : Robert Doherty
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانروایتی از داستان شرلوک هلمز مدرن که هم اکنون به همراه کارآگاهی در شهر نیویورک زندگی می کنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال Girls

  Comment : 6

  دانلود سریال Girls محصول HBO آمریکا

  | قسمت 02 از فصل ششم اضافه شد |

  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Girls

  کیفیت : 480p
  • 7.4/10 از 44,212 رایدانلود سریال Girls
  • ژانر : کمدی , درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : HBO
  • سال تولید : 2012
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke
  • کارگردان : Lena Dunham
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان یه کمدی در باره ی تجارب یه گروه از دخترا در نزدیکی ۲۰ سالگیشون و قبل از رفتن به نیویورک…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال NCIS: Los Angeles

  Comment : 16

  دانلود سریال NCIS: Los Angeles محصول CBS آمریکا

  | قسمت 15 از فصل هشتم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال NCIS: Los Angeles

  کیفیت : 480p
  • 6.7/10 از 31,661 رایدانلود سریال NCIS: Los Angeles
  • ژانر : جنایی , درام , رازآلود
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : CBS
  • سال تولید : 2009
  • حجم : 180 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Chris O’Donnell, Daniela Ruah, Barrett Foa
  • کارگردان : Shane Brennan
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان داستان NCSI داستان دفتر خدمات مرکز بازجویی جنایی در لس آنجلس است که به پروژه های ویژه و جنایت های حرفه ای رو تحت پوشش قرار میدهد . در این میان دو دوست که از زمان مودمی هم بازی یکدیگر بودند امروزه در این سازمان همکار و دوست صمیمی یکدیگرند . حال این ۲ دوست…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال The Walking Dead

  Comment : 134

  دانلود سریال The Walking Dead محصول AMC آمریکا

  | قسمت 10 از فصل هفتم اضافه شد. |

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت 1080p بزودی…

  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  (قسمت هشتم نسخه Extended (کامل) می باشد)

  دانلود سریال The Walking Dead

  کیفیت : 480p – 720p
  • 8.6/10 از 551,977 رایدانلود سریال The Walking Dead
  • ژانر : ترسناک , درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : AMC
  • سال تولید : 2010 – 2015
  • حجم : 150 – 300 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies
  • کارگردان : Frank Darabont
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانداستان سریال درباره ی معاون کلانتر ریک گریمز هست که در حادثه ی تعقیب و گریز خلافکارها مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به کُما میره .چند ماه بعد اون در حالی بهوش میاد که هیچکس در اون بیمارستان وجود نداره و وقتی از اون محوطه خارج میشه با انبوهی از جسد های مُرده روبرو میشه که…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 8 رای)

  Download
  کانال تلگرام بیاتوموویز