دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Steven Universe
نام اپیزود : Tiger Philanthropist
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Taboo
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Trans Youth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Grimm
نام اپیزود : Tree People
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vampire Diaries
نام اپیزود : We're Planning a June Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stuck in the Middle
نام اپیزود : Stuck in the Garage Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shark Tank
نام اپیزود : A product that takes the love of wine to...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ridiculousness
نام اپیزود : Chanel and Sterling XLIV
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Emerald City
نام اپیزود : No Place Like Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sleepy Hollow
نام اپیزود : Child's Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Reign
نام اپیزود : Playing With Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gold Rush: Alaska
نام اپیزود : Viking Voyage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tanked
نام اپیزود : My Tank From Hell: Nightmare Tanks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : Episode 417
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : Blackout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ransom
نام اپیزود : Girl on a Train
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Say Yes To The Dress
نام اپیزود : 10 Years Later and Busier Than Ever!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star Wars Rebels
نام اپیزود : Secret Cargo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Counting Cars
نام اپیزود : Better Late Than Never
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : Feeding the Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Murder Comes to Town
نام اپیزود : Wicked Witness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saturday Night Live
نام اپیزود : Octavia Spencer/Father John Misty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fear the Walking Dead: Passage
نام اپیزود : Part 13
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Comic Book Men
نام اپیزود : Daughter of the Demon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 81
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 81
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Call The Midwife
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Gear (UK)
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : SS-GB
نام اپیزود : Episode 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heartland
نام اپیزود : Forest for the Trees
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bob's Burgers
نام اپیزود : A Few 'Gurt Men
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Once Upon a Time
نام اپیزود : Tougher Than the Rest
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mercy Street
نام اپیزود : House of Bondage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: Los Angeles
نام اپیزود : Old Tricks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Simpsons
نام اپیزود : Kamp Krustier
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives Of Atlanta
نام اپیزود : Lei It All on the Table
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Long Island Medium
نام اپیزود : There's A Lump
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Making History
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black Sails
نام اپیزود : XXXIV.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Homeland
نام اپیزود : Imminent Risk
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : A Fine Finale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Uncertainty Principle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : When Calls the Heart
نام اپیزود : The Heart of the Community
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Walking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Madam Secretary
نام اپیزود : Labor of Love
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Family Guy
نام اپیزود : The Dating Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Big Little Lies
نام اپیزود : Living the Dream
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saints & Sinners
نام اپیزود : Playing Dirty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Keeping up with the Kardashians
نام اپیزود : Time to Dash
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : North Woods Law
نام اپیزود : New Hampshire - Fighting the Flood
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Last Man On Earth
نام اپیزود : Got Milk?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naked And Afraid
نام اپیزود : Eye of the Storm
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shades of Blue
نام اپیزود : Unforgiven
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girls
نام اپیزود : Painful Evacuation
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Elementary
نام اپیزود : Wrong Side of the Road
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Billions
نام اپیزود : Optimal Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Talking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : Struck Out At The Dugout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Who Do You Think You Are? (US)
نام اپیزود : Courteney Cox
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Crashing
نام اپیزود : Yard Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : House Husbands
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نام سریال : Travel Man: 48 Hours in...
نام اپیزود : St Petersburg
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نام سریال : Broadchurch
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نام سریال : 24: Legacy
نام اپیزود : 3:00 P.M. - 4:00 P.M.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Antiques Roadshow
نام اپیزود : Palm Springs (Hour 1)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Murdoch Mysteries
نام اپیزود : Hades Hath No Fury
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Bachelor
نام اپیزود : Week 8: Hometown Dates
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : Love is a Devil
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Supergirl
نام اپیزود : Mr. & Mrs. Mxyzptlk
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Kevin Can Wait
نام اپیزود : Neighborhood Watch
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Man with a Plan
نام اپیزود : Kate's First Date
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : A.P.B.
نام اپیزود : Hate of Comrades
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Jane The Virgin
نام اپیزود : Chapter Fifty-Six
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Superior Donuts
نام اپیزود : Trust Me
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : I Don't Wanna Talk About It
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Fast N' Loud
نام اپیزود : The Vomit Comet
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : I Don't Wanna Talk About It
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Vanderpump Rules
نام اپیزود : Man Tears and Braziers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : I Don't Wanna Talk About It
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : I Don't Wanna Talk About It
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Breaks
نام اپیزود : Hard to Handle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : 2 Broke Girls
نام اپیزود : And the Jessica Shmessica
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Timeless
نام اپیزود : The Red Scare
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Bates Motel
نام اپیزود : Dark Paradise
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Scorpion
نام اپیزود : Dirty Seeds, Done Dirt Cheap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Diesel Brothers
نام اپیزود : Truck Norris
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Quantico
نام اپیزود : EPICSHELTER
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Trevor looks back at President Obama's e...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Uma Thurman, Jason Jones, Alison Krauss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Mindy Project
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Gwen Stefani, Kirsten Gillibrand, Tove L...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : 800 Words
نام اپیزود : Episode 12
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : All Belts Are Off
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
پخش شده است
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Jennifer Lopez
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : What We Pretend to Be
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : Tattoo Fixers
نام اپیزود : Episode 10
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : Alan Davies: As Yet Untitled
نام اپیزود : Captain Kirk & William Shatner Are Two D...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Catfish
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : Inside No. 9
نام اپیزود : The Bill
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : Ex on the Beach
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نام سریال : The Fosters (2013)
نام اپیزود : Sex Ed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Flash (2014)
نام اپیزود : Attack on Central City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island: Digging Deeper
نام اپیزود : Blood Is Thicker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fresh Off the Boat
نام اپیزود : Living While Eddie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : New Girl
نام اپیزود : Young Adult
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Mick
نام اپیزود : The New Girl
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real O'Neals
نام اپیزود : The Real Heartbreak
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : You Me Her
نام اپیزود : Remember, Ruby, Remember
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Switched at Birth
نام اپیزود : Occupy Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : We All Need Forgiveness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Schitt's Creek
نام اپیزود : Bad Review
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outsiders
نام اپیزود : Kill or Be Killed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Moonshiners
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Great Lakes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of Beverly Hills
نام اپیزود : Cake Therapy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Wasteland Warriors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : Underdog Eat Underdog World
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Raw Deal
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chrisley Knows Best
نام اپیزود : Client-hell
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teachers
نام اپیزود : Thirty-One and Done
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The Tub
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Imposters
نام اپیزود : Cohen. Lenny Cohen.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heavy Rescue: 401
نام اپیزود : Worlds Apart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : To Tell a Lie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Getting Judged
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tosh.0
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Awww Craps!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Martin Short, Natalie Zea, The Pretty Re...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Run the Jewels
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Henry Phillips, Brendon Walsh, Angela Tr...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Michael Shannon, Alicia Keys, John Melle...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Lisa Kudrow, Josh Earnest, Tony Rock
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Path
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Amy Schumer, RuPaul, Panic! At the Disco...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Underground
نام اپیزود : Breaking Free
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Weekly with Charlie Pickering
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Worst Witch
نام اپیزود : The First Witch
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Scott Foley, Little Big Town
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Midsomer Murders
نام اپیزود : Death by Persuasion
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Benidorm
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Ex
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Fire
نام اپیزود : Deathtrap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Arrow
نام اپیزود : Fighting Fire with Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Goldbergs (2013)
نام اپیزود : The Kara-te Kid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Catfish: The TV Show
نام اپیزود : Shawny & Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Modern Family
نام اپیزود : Finding Fizbo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago PD
نام اپیزود : Emotional Proximity
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Major Crimes
نام اپیزود : Cleared History
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The 100
نام اپیزود : The Tinder Box
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : X Company
نام اپیزود : Naqam
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Magicians
نام اپیزود : The Cock Barrens
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Lake Of Legends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star
نام اپیزود : Boy Trouble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Criminal Minds
نام اپیزود : Alpha Male
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Lake Of Legends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Duck Dynasty
نام اپیزود : The Campfire Diaries
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Crowd Pleasers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Are You the One?
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Fickle Fortune
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cardinal
نام اپیزود : Catherine
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sunny in Philadelphia
نام اپیزود : A Cricket's Tale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Character and Fitness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Expanse
نام اپیزود : Paradigm Shift
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Six
نام اپیزود : Blood Brothers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Fake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Legion
نام اپیزود : Chapter 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Workaholics
نام اپیزود : Termidate
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : America's Next Top Model
نام اپیزود : Brand Like a Boss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Carbonaro Effect
نام اپیزود : Wait, My Chair!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Man Seeking Woman
نام اپیزود : Cake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Mandy Moore, Jimmy Pardo, Chris Lane
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Jake Tapper
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Pete Holmes, Lauren Lapkus, Natalie Mora...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Jeff Probst, Depeche Mode
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Patrick Stewart, Chris Colfer, Roy Wood ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Sam Richardson, Tim Robi...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Newton's Law
نام اپیزود : Uniform Motion
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naruto: Shippuuden
نام اپیزود : The Hidden Leaf Village Story: The Perfe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : George W. Bush, Lily Collins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fortitude
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gap Year
نام اپیزود : China - The Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Sorcerer
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : The Raid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : MasterChef Junior
نام اپیزود : Batter Hurry Up
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The First 48
نام اپیزود : A Man's Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Great Indoors
نام اپیزود : Relationship Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Med
نام اپیزود : Lose Yourself
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Days In
نام اپیزود : Fulton County Jail: Welcome to the A-T-L
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Riverdale
نام اپیزود : Chapter Six: Faster, Pussycats! Kill! Ki...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Revenge Body with Khloé Kardashian
نام اپیزود : Typecast & Camera Shy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Swamp People
نام اپیزود : Vampire Gator
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Chef
نام اپیزود : Comida Final
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Nashville (2012)
نام اپیزود : I'll Fly Away
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : The Goliath Bone, Money To Burn And Self...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : Catastrophe
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Baskets
نام اپیزود : Denver
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist: Redemption
نام اپیزود : Kevin Jensen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lip Sync Battle
نام اپیزود : Victoria Justice vs. Gregg Sulkin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Colony
نام اپیزود : Good Intentions
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Training Day
نام اپیزود : Wages Of Sin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Steak Me Home Tonight
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Portlandia
نام اپیزود : Passenger Rating
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Reckless, Thousand Island Dressing and t...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Lisa Kudrow, Justin Bartha, The Strumbre...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Kurt Braunohler, Paul F. Tompkins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Hugh Jackman, Condola Rashad, The Flamin...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Emma Watson, Rascal Flatts
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Not Going Out
نام اپیزود : Enough
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : 8 out of 10 Cats Does Countdown
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stan Lee's Lucky Man
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Liv and Maddie
نام اپیزود : Sing It Live!!!-A-Rooney
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Compilation Show
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Episode 21
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teen Titans Go!
نام اپیزود : Permanent Record
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Powerpuff Girls
نام اپیزود : The Last Donnycorn
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
4 روز تا پخش سریال
Oscar 2017

دانلود سریال The Walking Dead

Comment : 138

دانلود سریال The Walking Dead محصول AMC آمریکا

| قسمت 11 از فصل هفتم اضافه شد. |

کیفیت 720p اضافه شد.
کیفیت 1080p بزودی…

نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

(قسمت هشتم نسخه Extended (کامل) می باشد)

دانلود سریال The Walking Dead

کیفیت : 480p – 720p
 • 8.6/10 از 551,977 رایدانلود سریال The Walking Dead
 • ژانر : ترسناک , درام
 • زبان : انگلیسی
 • کیفیت : 480p – 720p
 • فرمت : MKV
 • شبکه : AMC
 • سال تولید : 2010 – 2015
 • حجم : 150 – 300 مگابایت
 • محصول : آمریکا
 • ستارگان : Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies
 • کارگردان : Frank Darabont
 • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
خلاصه داستانداستان سریال درباره ی معاون کلانتر ریک گریمز هست که در حادثه ی تعقیب و گریز خلافکارها مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به کُما میره .چند ماه بعد اون در حالی بهوش میاد که هیچکس در اون بیمارستان وجود نداره و وقتی از اون محوطه خارج میشه با انبوهی از جسد های مُرده روبرو میشه که…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 11 رای)

  Download

  دانلود فیلم We Are Family 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم C’est quoi cette famille?! 2016 با کيفيت BluRay 720p

  دانلود فیلم We Are Family 2016
  • امتياز : 5.9/10دانلود فیلم We Are Family 2016
  • ژانر : کمدی
  • مدت زمان : 99 دقیقه
  • زبان : فرانسوی
  • کيفيت : BluRay 720p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 700 مگابايت
  • محصول : فرانسه, بلژیک
  • ستارگان : Julie Gayet,Thierry Neuvic,Julie Depardieu
  • کارگردان : Gabriel Julien-Laferrière
  خلاصه داستان هفت بچه که والدینشان از هم طلاق گرفته اند و دیگر از جابجایی های مداوم خسته شده اند، تصمیم میگیرند یک مکان ثابت را آماده کنند تا در کنار هم آنجا زندگی کنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015

  Comment : 0

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015
  • امتياز : 5.2/10دانلود فیلم What Lola Wants 2015
  • ژانر : اکشن | درام | عاشقانه
  • مدت زمان : 81 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 550 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Sophie Lowe,Beau Knapp,Dale Dickey
  • کارگردان : Rupert Glasson
  خلاصه داستان “لولا”ی 17 ساله از خانه فرار میکند اما جوری قضیه را سرهم کرده که بنظر بیاید ربوده شده است. او در میانه راهش با پسری هم سن وسال خودش به نام مارلو آشنا میشود. آنها به سرعت عاشق یکدیگر میشوند، اما زمانی که مارلو از جایزه‌ی برگرداندن لولا به خانه باخبر میشود، میان یک دوراهی گیر میکند…

 • این فیلم برای افراد زیر 17 سال نامناسب است
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  Comment : 9

  دانلود سریال Icimdeki Firtina (آشوب درونم) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 03 + زیرنویس قسمت 03 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت خارق العاده 1080p اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 03 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 1400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Merve Bolugur, Gizem Karaca, Yusuf Çim
  • کارگردان : Doğan Ümit Karaca
  خلاصه داستان دو خواهری که در بچگی با هم خوب بودن و بعد از گذشت چند سال به دشمن یکدیگر تبدیل می شن و بعد از بوجود امدن اتفاقات و پیشامدهای این رابطه تغییر می کند و عمیق تر میشود. این دو خواهر یکدیگر را خیلی خوب میشناسن و به یکدیگر ضربه می زنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود فیلم Loserville 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Loserville 2016 با کيفيت 720p – 1080p Web-DL

  دانلود فیلم Loserville 2016
  • امتياز : 8.2/10دانلود فیلم Loserville 2016
  • ژانر : کمدی | درام | خانوادگی
  • مدت زمان : 96 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p – 1080p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 700 | 1400 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Jonathan Lipnicki,Jamie-Lynn Sigler,Matt McGorry
  • کارگردان : Lovell Holder
  خلاصه داستان “چاک” یک دانش آموز تنها در مدرسه است که باید سال آخر را بدون دوستانش بگذراند. او از دختر زیبا و محبوب مدرسه، “ملیسا” خوشش می آید و برای بدست آوردن قلب او، نقشه میکشد تا با خواهر کوچکترش “ماری” دوست شود و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم The Oscar Nominated Short Films 2017: Live Action 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم The Oscar Nominated Short Films 2017: Live Action 2017 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم The Oscar Nominated Short Films 2017: Live Action 2017
  • امتياز : 7.9/10دانلود فیلم The Oscar Nominated Short Films 2017: Live Action 2017
  • ژانر : کوتاه
  • مدت زمان : 132 دقیقه
  • زبان : فرانسوی, انگلیسی, مجارستانی, اسپانیایی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 950 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان :
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان مجموعه فیلم های کوتاه نامزد شده برای اسکار 2017 در بخش “Live Action”.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود انیمیشن The Oscar Nominated Short Films 2017: Animation 2017

  Comment : 0

  دانلود انیمیشن The Oscar Nominated Short Films 2017: Animation 2017 با کيفيت 720p – 1080p Web-DL

  دانلود انیمیشن The Oscar Nominated Short Films 2017: Animation 2017
  • امتياز : 7.3/10دانلود انیمیشن The Oscar Nominated Short Films 2017: Animation 2017
  • ژانر : انیمیشن
  • مدت زمان : 88 دقیقه
  • زبان :
  • کيفيت : 720p – 1080p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 650 | 1200 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Nicki Bluhm,Caroline Dhavernas,Greg Dykstra
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان مجموعه فیلم های کوتاه نامزد شده برای اسکار 2017 در بخش “انیمیشن”.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم The End 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم The End 2016 با کيفيت 720p – 1080p

  دانلود فیلم The End 2016
  • امتياز : 5.6/10دانلود فیلم The End 2016
  • ژانر : درام | فانتزی
  • مدت زمان : 85 دقیقه
  • زبان : فرانسوی
  • کيفيت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 600 | 1100 مگابايت
  • محصول : فرانسه
  • ستارگان : Gérard Depardieu,Audrey Bonnet,Swann Arlaud
  • کارگردان : Guillaume Nicloux
  خلاصه داستان ژرار دوپاردیو در این فیلم نقش یک شکارچی را ایفا میکند که بهمراه سگش برای شکار تعدادی خرگوش به یک جنگل میروند. اما این کار بنظر ساده زمانی مشکل و پر پیچ و خم میشود که او سگش را گم میکند و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Railroad Tigers 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Railroad Tigers 2016 با کيفيت 720p WebRip

  این نسخه دارای هاردساب چینی می باشد.

  دانلود فیلم Railroad Tigers 2016
  • امتياز : 6.1/10دانلود فیلم Railroad Tigers 2016
  • ژانر : اکشن | کمدی | جنگی
  • مدت زمان : 124 دقیقه
  • زبان : ماندراین, ژاپنی, انگلیسی
  • کيفيت : 720p WebRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 950 مگابايت
  • محصول : چین
  • ستارگان : Jackie Chan,Zitao Huang,Jaycee Chan
  • کارگردان : Ding Sheng
  خلاصه داستان یک کارگر راه‌آهن (جکی چان) در سال 1941 در کشور چین به منظور تهیه غذا برای نیازمندان، یک تیم از مبارزان آزادی را بر علیه نیروهای ژاپنی رهبری میکند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود فیلم A Decent Man 2015

  Comment : 0

  دانلود فیلم A Decent Man 2015 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم A Decent Man 2015
  • امتياز : 6.7/10دانلود فیلم A Decent Man 2015
  • ژانر : درام
  • مدت زمان : 111 دقیقه
  • زبان : فرانسوی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 750 مگابايت
  • محصول : فرانسه
  • ستارگان : Nicolas Duvauchelle,Mélanie Thierry,Driss Ramdi
  • کارگردان : Emmanuel Finkiel
  خلاصه داستان ادی، یک مرد افسرده پس از اینکه در یک نزاع مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مصدوم میشود، توجه خانواده اش را به خود جلب میکند، اما مدت زیادی نمیگذرد که شواهد و مدارک درباره متهم برملا میشود و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال هندی پرواز با دوبله فارسی

  Comment : 33

  دانلود سریال Udaan محصول شبکه GEM Bollywood

  | قسمت 155 اضافه شد |

  کیفیت ضبط شده می باشد و فعلا کیفیت بالاتری موجود نیست.

  دانلود سریال هندی پرواز با دوبله فارسی

  کیفیت : ضبط شده – Scr
  در حال پخش
  • بدون امتیازدانلود سریال هندی پرواز با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : Scr (ضبط شده)
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM Bollywood
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 200 مگابایت
  • محصول : هندوستان
  • ستارگان : Meera Deosthale , Varun Sharma , Paras Arora
  • کارگردان : Gurudev Bhalla
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان داستان این سریال در سال 1996 و از دهکده ای شروع می شود. این داستان حول ماجراهایی ست که برای کارگران فردی به نام کمال نارایان راجوانشی اتفاق می افتد. قهرمان فیلم زنی به نام چاکور است که قبل از تولد، در گرو این فرد درامده است و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  Comment : 446

  دانلود سریال Thapki Pyar Ki محصول شبکه GEM Bollywood

  | قسمت 203 اضافه شد |

  کیفیت 720p تمام قسمت ها در حال آماده سازی می باشد لطفا صبور باشید!

  قسمت 199 بدلیل مشکل از منبع موجود نیست!

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  کیفیت : ضبط شده – Scr
  در حال پخش
  • بدون امتیازدانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی
  • ژانر : درام | عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : Scr (ضبط شده)
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM Bollywood
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 200 مگابایت
  • محصول : هندوستان
  • ستارگان : Jigyasa Singh , Manish Goplani , Ankit Bathla , Sheena Bajaj
  • کارگردان :
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان داستان یک دختر به نام تاپکی میباشد که دارای مشکل لکنت زبان است اما با این حال او باز یک شخصیت دوست داشتنی و وفادار میباشد و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 6 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  Comment : 197

  دانلود سریال Kara Sevda محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 52 اضافه شد |

  کیفیت 1080p اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت 240p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 7.5/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی
  • ژانر : درام , عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Burak Özçivit , Neslihan ATAGÜL , Metin Coşkun
  • کارگردان : Hilal Saral
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان کمال یک مهندس معدن جوان و فقیر است . برای به دست آوردن روزی خودش ، به همراه کارگرانش ، در اعماق زمین در حال تلاش و جدال است . کمال فقیر است ولی غرور زیادی داره . یک روز دختری به اسم نیهان رو از خطر غرق شدن نجات میده . به این ترتیب با او آشنا میشه و زندگیش تغییر میکنه . بعد از این تغییر بزرگ او مجبور به ترک استانبول میشه و در جایی دیگر ، در یک معدن مشغول به کار میشه . یک روز فاجعه ای در معدن برای او و کارگرانش رخ میده . سال ها بعد از این اتفاق او …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫50 از 10 از 20 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Adi Efsane

  Comment : 3

  دانلود سریال Adi Efsane (افسانه) محصول Kanal D ترکیه

  | قسمت 05 + زیرنویس قسمت 04 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p بزودی…
  کیفیت خارق العاده 1080p (نسخه هاردساب) بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p بزودی…
  زیرنویس جداگانه قسمت 03 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Adi Efsane

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Adi Efsane
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Kanal D
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 1400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Erdal Beşikçioğlu , Gökçe Bahadır , Rojda Demirer , Reha Özcan
  • کارگردان : Devrim Yalçın
  خلاصه داستان تاریک آکسوی که یک بسکتبالیست افسانه ایه دقیقا وقتی در دوران اوجش قرار داره به دلیل تصادفی که میکنه مجبور میشه بسکتبالو ول کنه…بعد از اون تاریک همه چیزشو دونه دونه از دست میده و حتی حضانت بچه هاشم نمیتونه بگیره…دقیقا وقتی که از زندگی نا امید شده شانسی که بهش رو میکنه شاید بتونه دختراشو بهش برگردونه …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال Taboo

  Comment : 5

  دانلود سریال Taboo محصول BBC One انگلستان, آمریکا

  | قسمت 8 از فصل اول اضافه شد |

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت 1080p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  (پایان فصل اول)

  دانلود سریال Taboo

  کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • 9.4/10 از 798 رایدانلود سریال Taboo
  • ژانر : درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : BBC One
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 180 – 400 – 800 مگابایت
  • محصول : انگلستان, آمریکا
  • ستارگان : Tom Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin, Richard Dixon
  • کارگردان : Chips Hardy, Tom Hardy
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان Taboo روایتی از سال 1813 و داستان شخصیتی بنام کزیا دلینی (تام هاردی) است که بعد از گذران 10 سال زندگی در آفریقا، بهمراه 14 الماسی که بدست اورده است به لندن باز میگردد تا بیشتر درباره کسب و کار به ارث مانده از پدرش بداند و به دنبال انتقام قتل وی برود.او با ممانعت از فروش کسب و کار خانوادگی خودشان به کمپانی هند شرقی تصمیم می گیرد امپراطوری خرید و فروش خودش را بسازد در حالی که با اینکار خود را وارد بازی خطرناکی میان دو کشور امریکا و بریتانیا میکند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫89 از 10 از 9 رای)

  Download

  دانلود فیلم I Don’t Feel at Home in This World Anymore 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم I Don’t Feel at Home in This World Anymore 2017 با کيفيت 720p WebRip

  دانلود فیلم I Dont Feel at Home in This World Anymore 2017
  • امتياز : 7.4/10دانلود فیلم I Dont Feel at Home in This World Anymore 2017
  • ژانر : جنایی | درام | هیجانی
  • مدت زمان : 93 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p WebRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : ShAaNiG
  • حجم : 850 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Melanie Lynskey,Chris Doubek,Marilyn Faith Hickey
  • کارگردان : Macon Blair
  خلاصه داستان فیلم داستان یک زن افسرده است که مورد سرقت قرار گرفته و حالا حس میکند هدف جدید زندگی اش پیدا کردن سارقان است. در این راه همسایه اش نیز به او کمک میکند، اما طولی نمیکشد که آنها خود را میان باتلاقی از جرم وجنایت می یابند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 2 رای)

  Download
  کانال تلگرام بیاتوموویز