دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Steven Universe
نام اپیزود : Tiger Philanthropist
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Taboo
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Trans Youth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Grimm
نام اپیزود : Tree People
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vampire Diaries
نام اپیزود : We're Planning a June Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stuck in the Middle
نام اپیزود : Stuck in the Garage Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shark Tank
نام اپیزود : A product that takes the love of wine to...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ridiculousness
نام اپیزود : Chanel and Sterling XLIV
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Emerald City
نام اپیزود : No Place Like Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sleepy Hollow
نام اپیزود : Child's Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Reign
نام اپیزود : Playing With Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gold Rush: Alaska
نام اپیزود : Viking Voyage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tanked
نام اپیزود : My Tank From Hell: Nightmare Tanks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : Episode 417
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Samuel L. Jackson, Dakota Fanning, Ed Sh...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Justice League Action
نام اپیزود : Speed Demon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : Blackout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ransom
نام اپیزود : Girl on a Train
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Say Yes To The Dress
نام اپیزود : 10 Years Later and Busier Than Ever!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star Wars Rebels
نام اپیزود : Secret Cargo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Counting Cars
نام اپیزود : Better Late Than Never
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : Feeding the Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Murder Comes to Town
نام اپیزود : Wicked Witness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saturday Night Live
نام اپیزود : Octavia Spencer/Father John Misty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fear the Walking Dead: Passage
نام اپیزود : Part 13
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Comic Book Men
نام اپیزود : Daughter of the Demon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Good Fight
نام اپیزود : The Verge of Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 81
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Crusher Bergamo vs. Son Goku! Which Has ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Call The Midwife
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Gear (UK)
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : SS-GB
نام اپیزود : Episode 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heartland
نام اپیزود : Forest for the Trees
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bob's Burgers
نام اپیزود : A Few 'Gurt Men
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Once Upon a Time
نام اپیزود : Tougher Than the Rest
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mercy Street
نام اپیزود : House of Bondage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: Los Angeles
نام اپیزود : Old Tricks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Simpsons
نام اپیزود : Kamp Krustier
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives Of Atlanta
نام اپیزود : Lei It All on the Table
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Long Island Medium
نام اپیزود : There's A Lump
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Making History
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black Sails
نام اپیزود : XXXIV.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Homeland
نام اپیزود : Imminent Risk
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : A Fine Finale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Uncertainty Principle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : When Calls the Heart
نام اپیزود : The Heart of the Community
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Walking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Madam Secretary
نام اپیزود : Labor of Love
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Family Guy
نام اپیزود : The Dating Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Big Little Lies
نام اپیزود : Living the Dream
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saints & Sinners
نام اپیزود : Playing Dirty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Keeping up with the Kardashians
نام اپیزود : Time to Dash
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : North Woods Law
نام اپیزود : New Hampshire - Fighting the Flood
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Last Man On Earth
نام اپیزود : Got Milk?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naked And Afraid
نام اپیزود : Eye of the Storm
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shades of Blue
نام اپیزود : Unforgiven
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girls
نام اپیزود : Painful Evacuation
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Elementary
نام اپیزود : Wrong Side of the Road
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Billions
نام اپیزود : Optimal Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Talking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : Struck Out At The Dugout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Arrangement
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Who Do You Think You Are? (US)
نام اپیزود : Courteney Cox
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Crashing
نام اپیزود : Yard Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : House Husbands
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Wolfblood
نام اپیزود : The Once and Future Alpha
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Travel Man: 48 Hours in...
نام اپیزود : St Petersburg
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Broadchurch
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : 24: Legacy
نام اپیزود : 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Antiques Roadshow
نام اپیزود : Palm Springs (Hour 2)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The First 48
نام اپیزود : Love Hate / A Soldier's Life
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Murdoch Mysteries
نام اپیزود : Master Lovecraft
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Bachelor
نام اپیزود : Week 9: Finland
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : Bound by Blood
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Supergirl
نام اپیزود : Homecoming
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Man with a Plan
نام اپیزود : Assisted Living
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : A.P.B.
نام اپیزود : Signal Loss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Superior Donuts
نام اپیزود : Takin' It to the Streets
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Jane The Virgin
نام اپیزود : Chapter Fifty-Seven
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Vanderpump Rules
نام اپیزود : Drag Battle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : Low Blows
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Fast N' Loud
نام اپیزود : Bye Bye Beardy/Build to Mega Race Part I
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Breaks
نام اپیزود : It's Just Begun
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : 2 Broke Girls
نام اپیزود : And the Dad Day Afternoon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Taken
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Bates Motel
نام اپیزود : The Convergence Of The Twain
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Scorpion
نام اپیزود : Don't Burst My Bubble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Diesel Brothers
نام اپیزود : Epic Fail Of The Year
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Adam Scott, Génesis Rodríguez, The Vamps
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : John Oliver
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Doug Benson, Jessimae Peluso, Slink John...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Aaron Paul, Keri Russell
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Connie Britton, Zoey Deutch, Lori McKenna
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Mindy Project
نام اپیزود : Take My Ex Wife, Please
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg, Dustin La...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : 800 Words
نام اپیزود : Episode 13
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : David Spade
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : The Price We Pay
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Tattoo Fixers
نام اپیزود : Episode 11
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Diet
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Catastrophe
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Alan Davies: As Yet Untitled
نام اپیزود : I Burnt My Arse with a Chicken
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Inside No. 9
نام اپیزود : The Riddle of the Sphinx
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : Ex on the Beach
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : The Flash (2014)
نام اپیزود : The Wrath of Savitar
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS
نام اپیزود : What Lies Above
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Swing And A Miss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Swing And A Miss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions, Part 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Rick Mercer Report
نام اپیزود : March 7, 2017
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : American Housewife
نام اپیزود : Bag Lady
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : You Me Her
نام اپیزود : Cat in the Box
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Switched at Birth
نام اپیزود : Four Ages in Life
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : Forget the Bubble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Schitt's Creek
نام اپیزود : The Affair
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : DC’s Legends Of Tomorrow
نام اپیزود : Land of the Lost
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outsiders
نام اپیزود : Home for Supper
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : This is Us
نام اپیزود : What Now?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Moonshiners
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Cruising the Pacific Coast Highway
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bones
نام اپیزود : The Steal in the Wheels
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bull
نام اپیزود : Free Fall
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of Beverly Hills
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fresh Off the Boat
نام اپیزود : Gabby Goose
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Puppet Masters
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : The Mile-High Club
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real O'Neals
نام اپیزود : The Real Mr. Nice Guy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Americans (2013)
نام اپیزود : Amber Waves
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : See Something
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The Court
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: New Orleans
نام اپیزود : The Last Stand
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Something Dumpling
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chrisley Knows Best
نام اپیزود : Bunions, Bulldogs and Hedgehogs, Oh My!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Imposters
نام اپیزود : Is a Shark Good or Bad?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Getting Risky
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Light up Your Life
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teachers
نام اپیزود : Getting Drilled
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tosh.0
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Hippo Campus
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Path
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Worst Witch
نام اپیزود : Episode 10
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام سریال : Midsomer Murders
نام اپیزود : The Curse of the Ninth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام سریال : Benidorm
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام سریال : Chicago Fire
نام اپیزود : Deathtrap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
10 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Arrow
نام اپیزود : Fighting Fire with Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
10 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Goldbergs (2013)
نام اپیزود : The Kara-te Kid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
10 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Catfish: The TV Show
نام اپیزود : Shawny & Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
10 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Modern Family
نام اپیزود : Finding Fizbo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Chicago PD
نام اپیزود : Emotional Proximity
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Major Crimes
نام اپیزود : Cleared History
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The 100
نام اپیزود : The Tinder Box
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : X Company
نام اپیزود : Naqam
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Magicians
نام اپیزود : The Cock Barrens
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Lake Of Legends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Star
نام اپیزود : Boy Trouble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Criminal Minds
نام اپیزود : Alpha Male
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Duck Dynasty
نام اپیزود : The Campfire Diaries
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Crowd Pleasers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Are You the One?
نام اپیزود : Relationship Rehab
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Fickle Fortune
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Cardinal
نام اپیزود : Catherine
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Sunny in Philadelphia
نام اپیزود : A Cricket's Tale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Character and Fitness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Expanse
نام اپیزود : Paradigm Shift
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Six
نام اپیزود : Blood Brothers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Fake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Legion
نام اپیزود : Chapter 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Workaholics
نام اپیزود : Termidate
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : America's Next Top Model
نام اپیزود : Brand Like a Boss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Carbonaro Effect
نام اپیزود : Wait, My Chair!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Man Seeking Woman
نام اپیزود : Cake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Mandy Moore, Jimmy Pardo, Chris Lane
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Jake Tapper
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Pete Holmes, Lauren Lapkus, Natalie Mora...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
14 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Jeff Probst, Depeche Mode
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
14 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Jimmy Kimmel Live
نام اپیزود : Alec Baldwin, Luke Evans, Tuxedo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
14 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Patrick Stewart, Chris Colfer, Roy Wood ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
14 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Sam Richardson, Tim Robi...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
15 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Newton's Law
نام اپیزود : Uniform Motion
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
19 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Naruto: Shippuuden
نام اپیزود : The Hidden Leaf Village Story: The Perfe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
20 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : George W. Bush, Lily Collins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fortitude
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gap Year
نام اپیزود : China - The Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Sorcerer
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : The Raid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : MasterChef Junior
نام اپیزود : Batter Hurry Up
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The First 48
نام اپیزود : A Man's Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Great Indoors
نام اپیزود : Relationship Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Med
نام اپیزود : Lose Yourself
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Days In
نام اپیزود : Fulton County Jail: Welcome to the A-T-L
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Riverdale
نام اپیزود : Chapter Six: Faster, Pussycats! Kill! Ki...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Revenge Body with Khloé Kardashian
نام اپیزود : Typecast & Camera Shy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Swamp People
نام اپیزود : Vampire Gator
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Chef
نام اپیزود : Comida Final
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Nashville (2012)
نام اپیزود : I'll Fly Away
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : The Goliath Bone, Money To Burn And Self...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bringing Up Bates
نام اپیزود : Fire Trucks And Diaper Dumps
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Growing Up McGhee
نام اپیزود : Ro And His Crazy Ideas...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : Catastrophe
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Baskets
نام اپیزود : Denver
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist: Redemption
نام اپیزود : Kevin Jensen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lip Sync Battle
نام اپیزود : Victoria Justice vs. Gregg Sulkin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Colony
نام اپیزود : Good Intentions
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Training Day
نام اپیزود : Wages Of Sin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Steak Me Home Tonight
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Portlandia
نام اپیزود : Passenger Rating
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Reckless, Thousand Island Dressing and t...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Lisa Kudrow, Justin Bartha, The Strumbre...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Kurt Braunohler, Paul F. Tompkins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Jimmy Kimmel Live
نام اپیزود : George W. Bush, Adam Pally
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Hugh Jackman, Condola Rashad, The Flamin...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Emma Watson, Rascal Flatts
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Not Going Out
نام اپیزود : Enough
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : 8 out of 10 Cats Does Countdown
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stan Lee's Lucky Man
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Liv and Maddie
نام اپیزود : Sing It Live!!!-A-Rooney
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Compilation Show
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Episode 21
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teen Titans Go!
نام اپیزود : Permanent Record
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Powerpuff Girls
نام اپیزود : The Last Donnycorn
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
Oscar 2017

دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

Comment : 197

دانلود سریال Kara Sevda محصول شبکه GEM TV

| قسمت 55 اضافه شد |

کیفیت 1080p بزودی…
نسخه کم حجم با کیفیت 240p بزودی…

دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

کیفیت : 480p – 720p
در حال پخش
 • 7.5/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی
 • ژانر : درام , عاشقانه
 • زبان : پارسی
 • کیفیت : 480p – 720p
 • فرمت : MKV
 • شبکه : GEM TV
 • سال تولید : 2015
 • حجم : 150 – 400 مگابایت
 • محصول : ترکیه
 • ستارگان : Burak Özçivit , Neslihan ATAGÜL , Metin Coşkun
 • کارگردان : Hilal Saral
 • وضعیت پخش : در حال پخش
خلاصه داستان کمال یک مهندس معدن جوان و فقیر است . برای به دست آوردن روزی خودش ، به همراه کارگرانش ، در اعماق زمین در حال تلاش و جدال است . کمال فقیر است ولی غرور زیادی داره . یک روز دختری به اسم نیهان رو از خطر غرق شدن نجات میده . به این ترتیب با او آشنا میشه و زندگیش تغییر میکنه . بعد از این تغییر بزرگ او مجبور به ترک استانبول میشه و در جایی دیگر ، در یک معدن مشغول به کار میشه . یک روز فاجعه ای در معدن برای او و کارگرانش رخ میده . سال ها بعد از این اتفاق او …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫30 از 10 از 23 رای)

  Download

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  Comment : 446

  دانلود سریال Thapki Pyar Ki محصول شبکه GEM Bollywood

  | قسمت 207 اضافه شد |

  کیفیت 720p تمام قسمت ها در حال آماده سازی می باشد لطفا صبور باشید!

  قسمت 199 بدلیل مشکل از منبع موجود نیست!

  دانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی

  کیفیت : ضبط شده – Scr
  در حال پخش
  • بدون امتیازدانلود سریال هندی زبان عشق با دوبله فارسی
  • ژانر : درام | عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : Scr (ضبط شده)
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM Bollywood
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 200 مگابایت
  • محصول : هندوستان
  • ستارگان : Jigyasa Singh , Manish Goplani , Ankit Bathla , Sheena Bajaj
  • کارگردان :
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان داستان یک دختر به نام تاپکی میباشد که دارای مشکل لکنت زبان است اما با این حال او باز یک شخصیت دوست داشتنی و وفادار میباشد و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 6 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی ملکه شب با دوبله فارسی

  Comment : 35

  دانلود سریال Gecenin Kralicesi محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 30 اضافه شد |

  کیفیت 720p اضافه شد.

  قسمت 28 بدلیل مشکل از وبسایت جم آنلاین فعلا موجود نیست!

  دانلود سریال ترکی ملکه شب با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی ملکه شب با دوبله فارسی
  • ژانر : درام , عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 150 – 400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Meryem Uzerli, Murat Yıldırım, Uğur Polat
  • کارگردان : Yağmur Taylan
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان عزیز چلبی صاحب یکی از بزرگترین کارخانه های ساخت دارو در ترکیه است که ریشه کارادنیزی دارد. تمام اعضای خانواده او در کنار هم در یک عمارت بزرگ در استانبول زندگی می کنند. بعد از مرگ همسرش زندگی اش را به فرزندانش خصوصا دختر خود اختصاص داده و سبب ازدواج دخترش با مورد اعتمادترین کارمندش که در عین حال پسر بهترین دوست او نیز هست، شده است. کارتال پسری است که بعد از کشته شدن پدرش از سه سالگی تحت حمایت عزیز و در کنار او بزرگ شده است. عزیز مانند فرزندان خود از او نگهداری کرد و به او اعتماد بی نهایت داشت. مرت، پسر عزیز همیشه به این موقعیت کارتال حسادت داشت و انتظار داشت که خودش مورداعتمادترین کارمند پدرش باشد. از طرفی شاید عزیز پسرش را دلیل مرگ همسرش که بسیار دوستش می داشت می دانست و به همین دلیل هیچ گاه نتوانست با پسر خود ارتباط صمیمی برقرار کند. اما در ادامه روزی راه کارتال به شهری کوچک در فرانسه می افتد. او برای کار به فرانسه می رود و در آن شهر با دختری به نام سلین که کار ساخت ادکلن انجام می داد، آشنا می شود. کارتال در یک نگاه عاشق سلین می شود اما مجبور به رها کردن او در آن شهر و بازگشت به سوی زندگی اش با دختر عزیز، یعنی اسرا بود. بعد از سال ها که از زندگی هر کدام از این کاراکترها می گذرد و همه چیز وضعیتی روتین پیدا کرده، این بار راه سلین با عزیز برخورد می کند. عزیز چلبی بعد از مرگ همسرش برای اولین بار به یک زن یعنی سلین علاقه مند می شود و ماجراها از این بعد آغاز می شود.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫33 از 10 از 6 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی ماه پیکر با دوبله فارسی

  Comment : 514

  دانلود سریال Muhtesem Yuzyil Kosem محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 130 اضافه شد |

  نسخه کم حجم با کیفیت 480p اضافه شد.
  نسخه با کیفیت خارق العاده 1080p بزودی…

  قسمت 129 بدلیل مشکل در وبسایت جم آنلاین فعلا موجود نیست!

  برای دانلود زبان اصلی این سریال اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال ترکی ماه پیکر با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  در حال پخش
  • 6.8/10 از 703 رایدانلود سریال ترکی ماه پیکر با دوبله فارسی
  • ژانر : درام , تاریخی
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 200 – 350 – 700 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Aslihan Gürbüz, Hülya Avsar, Nadir Saribacak
  • کارگردان : Zeynep Günay Tan
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان این سریال تاریخی داستان سلطنت سلطان احمد را به تصویر می کشد. آناستازیا دختر جوانی بود که صفیه سلطان مادربزرگ سلطان احمد برای پیشکش به درگاه او از کفالونیا به قصر آورده و سرانجام او عاشق پادشاه می شود. آناستازیا دختر شجاع، جسور و پرشور و حال یک بازرگان ثروتمند اهل جزیره ی کفالونیا است که بسیار دانا و زیبا بود. او در کنار خانواده ی خود زندگی آرام و خوبی داشت، تا اینکه برای فرستادن به حرم دزدیده و به استانبول فرستاده می شود. آناستازیا در روزهای نخست حضور در حرم بسیار خشمگین بود و حسرت خانواده و سرزمین خود را داشت و برای فرار از حرم به هر کاری دست زد اما موفق نشد. زمان به او ماندن در قصر و جنگیدن را یاد داد. او شرایط خود را قبول کرد و تسلیم سرنوشتی که در استانبول برایش رقم خورده بود شد.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫00 از 10 از 4 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی

  Comment : 230

  دانلود سریال Kaderimin Yazıldıgı Gun محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 120 اضافه شد |

  نسخه کم حجم با کیفیت 480p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 4.8/10 از 137 رایدانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 350 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Özcan Deniz , Hatice Şendil , Begüm Kütük , Gürbey İleri , Gül Onat , Metin Çekmez
  • کارگردان : Ulaş İnaç , Atıl İnaç
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان مثل هر سال امسال هم خانواده یروکهان در آنتاکیا دور هم جمع میشن . اولین محصول انار رو با آرزوی برکت برای همه جمع میکنن . در حالیکه همه چیز روبه راهه کیمت خانوم در مورد ناتوانی عروسش در به دنیا آوردن بچه به کنایه حرفی میزنه و همین حرف باعث میشه تا عروسش دفنه خیلی آزرده بشه و از شوهرش قهرمان بخواد تا به وسیله یک زن دیگه بچه ای به دنیا بیارن و بزرگ کنن ولی قهرمان این حرف رو بعد از یه مدت مخالفت شدید قبول میکنه . این زن کسی نیست جز الیف دختری که به تازگی مادرش پدرش رو کشته و مشکلات دیگه ای هم سر راهش قرار گرفته و بی خانمان شده و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 4٫88 از 10 از 8 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی

  Comment : 799

  دانلود سریال Paramparça محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 264 اضافه شد |

  نسخه کم حجم با کیفیت 480p اضافه شد.

  برای دانلود زبان اصلی این سریال اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 6.1/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 150 – 350 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Nurgül Yesilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan
  • کارگردان :
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان در بیمارستان شهر ، دو کودک با نام خانوادگی مشابه به دنیا می آیند . اشتباه پرستار باعث میشود تا این دو نوزاد جا به جا شده و خانواده فقیر دختر ثروتمند را به دست آورد و خانواده ثروتمند ، دختر فقیر را به دست آورد . حالا بعد از 15 سال این حقیقت را متوجه میشوند اما …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫33 از 10 از 9 رای)

  Download

  دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017
  • امتياز : 5.6/10دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017
  • ژانر : کمدی
  • مدت زمان : 85 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : ShAaNiG
  • حجم : 850 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Sean Young,Gina Gershon,Ralph Macchio,Jeff Kober
  • کارگردان : Anthony Tarsitano
  خلاصه داستان زمانی که یک مرد مجبور میشود به دنبال گربه‌ گمشده‌ی همسرش بگردد، با عناصر حواس پرت کننده و خطرناک محله‌شان روبرو میشود که او را مجبور به مقابله با ترس ها و همینطور تغییر شیوه زندگی اش میکند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Apple of My Eye 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم Apple of My Eye 2017 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم Apple of My Eye 2017
  • امتياز : 7.0/10دانلود فیلم Apple of My Eye 2017
  • ژانر : خانوادگی
  • مدت زمان : 84 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 600 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Burt Reynolds,Amy Smart,AJ Michalka,Liam McIntyre
  • کارگردان : Castille Landon
  خلاصه داستان فیلم داستان دختری است که بر اثر یک حادثه اسب سواری بینایی اش را از دست داده است. چارلز، یک مربی حیوانات تصمیم میگیرد یک اسب مینیاتوری را آموزش دهد تا همیشه همراه این دختر باشد و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم The Icebreaker 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم The Icebreaker 2016 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم The Icebreaker 2016
  • امتياز : 6.4/10دانلود فیلم The Icebreaker 2016
  • ژانر : اکشن | درام
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : روسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 850 مگابايت
  • محصول : روسیه
  • ستارگان : Pyotr Fyodorov,Sergey Puskepalis,Aleksandr Pal,Vitaliy Khaev
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان فیلم بر اساس رویداد واقعی در سال 1985 ساخته شده و داستان خدمه کشتی یخ شکن روسیه ای را روایت میکند که کوه یخ بزرگی را کشف کردند. زمانی که آنها تصمیم داشتند از آن کوه یخ بعنوان پوششی در برابر شرایط آب و هوا استفاده کنند، با آن برخورد میکنند و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Officer Downe 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Officer Downe 2016 با کیفیت 720p – 1080p

  تریلر (پیشنمایش فیلم) اضافه شد.

  کیفیت 720p و 1080p اضافه شد.

  دانلود فیلم Officer Downe 2016

  کیفیت : 720p – 1080p
  • امتیاز : 5.9/10دانلود فیلم Officer Downe 2016
  • ژانر : اکشن
  • مدت زمان : 88 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : Ganool
  • حجم : 800 | 1300 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Alison Lohman, Kim Coates, Sam Witwer, Lauren Luna Vélez
  • کارگردان : Shawn Crahan
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس کیفیت های دیگر مشاهده تریلر
  خلاصه داستان فیلم که بر اساس یک رمان تصویری ساخته شده، داستان افسر پلیسی را روایت میکند که بیمی از مرگ ندارد و هیچ چیز نمی تواند جلوی او را در راه مبارزه با جرم و حنایت در خیابان ها بگیرد…

 • این فیلم برای افراد زیر 17 سال نامناسب است
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم The Monk And The Demon 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Monakh i bes 2016 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم The Monk And The Demon 2016
  • امتياز : 7/10دانلود فیلم The Monk And The Demon 2016
  • ژانر : کمدی | رازآلود
  • مدت زمان : 114 دقیقه
  • زبان : روسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 800 مگابايت
  • محصول : روسیه
  • ستارگان : Timofey Tribuntsev,Boris Kamorzin,Nikita Tarasov,Sergey Barkovskiy
  • کارگردان : Nikolay Dostal
  خلاصه داستان یک داستان فانتزی که در نیمه اول قرن 19 ام جریان دارد و درباره راهبی به نام “ایوان” است که باید با نیروهای پلید و شیطانی که قصد دارند او را از خدا دور کنند، در صومعه اش مبارزه کند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Confidential Assignment 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم Confidential Assignment 2017 با کيفيت 720p HDRip

  دانلود فیلم Confidential Assignment 2017
  • امتياز : 6.6/10دانلود فیلم Confidential Assignment 2017
  • ژانر : اکشن | کمدی | درام
  • مدت زمان : 125 دقیقه
  • زبان : کره ای
  • کيفيت : 720p HDRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : Ganool
  • حجم : 900 مگابايت
  • محصول : کره جنوبی
  • ستارگان : Hyun Bin,Young-nam Jang,Ju-hyuk Kim,Dong-hwi Lee
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان زمانی که یک سازمان جرم و جنایت متعلق به کره شمالی از مرزها عبور کرده و وارد خاک کره جنوبی می شود، دو کارآگاه از هر دو کشور باید با هم همکاری کنند تا محل اختفای آنها را پیدا کنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Blowtorch 2017

  Comment : 0

  دانلود فیلم Blowtorch 2017 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم Blowtorch 2017
  • امتياز : 5.1/10دانلود فیلم Blowtorch 2017
  • ژانر : جنایی | درام | هیجانی
  • مدت زمان : 80 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 600 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Lois Robbins,Jared Abrahamson,Armand Assante,William Baldwin
  • کارگردان : Kevin Breslin
  خلاصه داستان داستان فیلم راجع به مادری است که پسر بزرگش توسط چند نفر به قتل می رسد. حالا او خود میخواهد عدالت را در مورد آنها اجرا کند و در این راه هیچ چیز جلودارش نیست…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال ترکی Muhtesem Yüzyil: Kösem

  Comment : 173

  دانلود سریال Muhtesem Yüzyil: Kösem محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 43 + زیرنویس قسمت 42 اضافه شد |

  زیرنویس قسمتهای 25 به بعد چسبیده به فایل می باشد.
  در صورت نیاز باید صبر کنید و پس از انتشار نسخه ی Hardsub را دانلود کنید.

  نسخه هاردساب کیفیت 720p بزودی…

  دانلود سریال ترکی Muhtesem Yüzyil: Kösem

  کیفیت : HDTV
  • 6.7/10 از 452 رایدانلود سریال ترکی Muhtesem Yüzyil: Kösem
  • ژانر : درام | تاریخی
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 450 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Ekin Koç, Hülya Avsar, Aslihan Gürbüz, Mehmet Kurtulus
  • کارگردان : Zeynep Günay Tan
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان در حالیکه 14 سال دارد به خاطر مرگ آنی پدرش ، صاحب تخت پادشاهی عثمانی میشود . بر روی دوش های جوان سلطان احمد بار سنگین حکمرانی بر دنیا قرار گرفته . سلطان جوان تازه بر تخت نشسته ، در مقابل عصیان های داخلی ، تغییر موازنه قدرت در خارج از مرز عثمانی ، مبارزه های منفعت طلبانه داخل دربار و نگاه های حریصی که چشم به تخت دوخته اند ، قرار دارد . در میان تمام ابرهای سیاه ، تنها روشنایی بخش زندگی سلطان احمد ، دختر زیبایی است که تصویرش را در یک تابلو دیده است . صفیه سلطان (مادربزرگ سلطان احمد ، والده سلطان) که میزان زیاد تاثیر پذیری سلطان احمد از دختر داخل تابلو را میبیند ، دختری که تصویرش در تابلو نقاشی شده است را پیدا کرده و به عنوان “هدیه تخت فرمانروایی” به پایتخت دنیا ، عثمانی ، می آورد . احمد و Kösem (آناستازیا) با بر دوش کشیدن بار سنگین جنگ بقای یک دولت جهانی که هم از شرق و هم از غرب تحت احاطه قرار گرفته ، در این راهی که قدم برخواهند داشت ، به کمک قدرت بزرگ عشقشان ، در کنار هم بزرگ خواهند شد …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫75 از 10 از 4 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Anne

  Comment : 58

  دانلود سریال Anne (مادر) محصول Show TV ترکیه

  | قسمت 17 + زیرنویس قسمت 17 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت HD 720p اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 6 اضافه شد.

  نسخه هاردساب اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Anne

  کیفیت : HDTV
  خلاصه داستان برای ملک کوچه ها اکثرا امن تر از خونه هست..یه شب وقتی با خرگوشش میگرده از اتفاقایی که خواهد افتاد بی خبره.. زینب از دانشگاهی که درخواست کار داده بود پذیرفته میشه،بالاخره کار موردعلاقشو انجام میده ولی یک بار دیگه متوجه خواهد شد زندگی عبارت از برنامه ها نیست بلکه عبارت از اتفاق هاست…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 4٫33 از 10 از 3 رای)

  Download

  دانلود سریال The Mick

  Comment : 0

  دانلود سریال The Mick محصول Fox آمریکا

  | قسمت 11 از فصل اول اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال The Mick

  کیفیت : 480p – 720p
  • 7.7/10 از 2,585 رایدانلود سریال The Mick
  • ژانر : کمدی
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Fox
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 150 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Kaitlin Olson, Sofia Black-D’Elia, Carla Jimenez, Thomas Barbusca
  • کارگردان : Dave Chernin, John Chernin
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان مکنزی مورفی که یک زن جوان و بد دهن است برای دیدن و کمک خواستن از خواهر ثروتمندش به ویلای بزرگش در گرینویچ میرود. ولی خواهرش توسط اف بی ای دستگیر میشود و در ازای کمک از مکنزی درخواست میکند تا مراقب بچه‌های آقازاده‌اش باشد…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫57 از 10 از 7 رای)

  Download
  کانال تلگرام بیاتوموویز