دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Steven Universe
نام اپیزود : Tiger Philanthropist
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Taboo
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Trans Youth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Grimm
نام اپیزود : Tree People
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vampire Diaries
نام اپیزود : We're Planning a June Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stuck in the Middle
نام اپیزود : Stuck in the Garage Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shark Tank
نام اپیزود : A product that takes the love of wine to...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ridiculousness
نام اپیزود : Chanel and Sterling XLIV
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Emerald City
نام اپیزود : No Place Like Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sleepy Hollow
نام اپیزود : Child's Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Reign
نام اپیزود : Playing With Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gold Rush: Alaska
نام اپیزود : Viking Voyage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tanked
نام اپیزود : My Tank From Hell: Nightmare Tanks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : Episode 417
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Justice League Action
نام اپیزود : Speed Demon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : Blackout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۴
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : May Z-Force Be With You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ransom
نام اپیزود : Girl on a Train
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Say Yes To The Dress
نام اپیزود : 10 Years Later and Busier Than Ever!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star Wars Rebels
نام اپیزود : Secret Cargo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Counting Cars
نام اپیزود : Better Late Than Never
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : Feeding the Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Murder Comes to Town
نام اپیزود : Wicked Witness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saturday Night Live
نام اپیزود : Octavia Spencer/Father John Misty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fear the Walking Dead: Passage
نام اپیزود : Part 13
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Comic Book Men
نام اپیزود : Daughter of the Demon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Good Fight
نام اپیزود : The Verge of Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 81
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Crusher Bergamo vs. Son Goku! Which Has ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Call The Midwife
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Gear (UK)
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : SS-GB
نام اپیزود : Episode 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۵
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heartland
نام اپیزود : Forest for the Trees
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bob's Burgers
نام اپیزود : A Few 'Gurt Men
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Once Upon a Time
نام اپیزود : Tougher Than the Rest
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mercy Street
نام اپیزود : House of Bondage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: Los Angeles
نام اپیزود : Old Tricks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Simpsons
نام اپیزود : Kamp Krustier
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives Of Atlanta
نام اپیزود : Lei It All on the Table
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Long Island Medium
نام اپیزود : There's A Lump
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Making History
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black Sails
نام اپیزود : XXXIV.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Homeland
نام اپیزود : Imminent Risk
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : A Fine Finale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Uncertainty Principle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : When Calls the Heart
نام اپیزود : The Heart of the Community
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Walking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Madam Secretary
نام اپیزود : Labor of Love
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Family Guy
نام اپیزود : The Dating Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Big Little Lies
نام اپیزود : Living the Dream
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Saints & Sinners
نام اپیزود : Playing Dirty
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Keeping up with the Kardashians
نام اپیزود : Time to Dash
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : North Woods Law
نام اپیزود : New Hampshire - Fighting the Flood
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Last Man On Earth
نام اپیزود : Got Milk?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naked And Afraid
نام اپیزود : Eye of the Storm
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shades of Blue
نام اپیزود : Unforgiven
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girls
نام اپیزود : Painful Evacuation
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Elementary
نام اپیزود : Wrong Side of the Road
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Billions
نام اپیزود : Optimal Play
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Talking Dead
نام اپیزود : Say Yes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : Struck Out At The Dugout
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Arrangement
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Who Do You Think You Are? (US)
نام اپیزود : Courteney Cox
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Crashing
نام اپیزود : Yard Sale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : House Husbands
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Travel Man: 48 Hours in...
نام اپیزود : St Petersburg
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Broadchurch
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۶
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : 24: Legacy
نام اپیزود : 4:00 P.M. - 5:00 P.M.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Antiques Roadshow
نام اپیزود : Palm Springs (Hour 2)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The First 48
نام اپیزود : Love Hate / A Soldier's Life
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Murdoch Mysteries
نام اپیزود : Master Lovecraft
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Bachelor
نام اپیزود : Week 9: Finland
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : Bound by Blood
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Supergirl
نام اپیزود : Homecoming
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Man with a Plan
نام اپیزود : Assisted Living
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : A.P.B.
نام اپیزود : Signal Loss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Superior Donuts
نام اپیزود : Takin' It to the Streets
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Jane The Virgin
نام اپیزود : Chapter Fifty-Seven
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Vanderpump Rules
نام اپیزود : Drag Battle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : Low Blows
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Fast N' Loud
نام اپیزود : Bye Bye Beardy/Build to Mega Race Part I
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Breaks
نام اپیزود : It's Just Begun
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : 2 Broke Girls
نام اپیزود : And the Dad Day Afternoon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Taken
نام اپیزود : Pilot
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Bates Motel
نام اپیزود : The Convergence Of The Twain
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Scorpion
نام اپیزود : Don't Burst My Bubble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Diesel Brothers
نام اپیزود : Epic Fail Of The Year
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Adam Scott, Génesis Rodríguez, The Vamps
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : John Oliver
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Doug Benson, Jessimae Peluso, Slink John...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Aaron Paul, Keri Russell
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Connie Britton, Zoey Deutch, Lori McKenna
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : The Mindy Project
نام اپیزود : Take My Ex Wife, Please
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg, Dustin La...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
پخش شده است
نام سریال : 800 Words
نام اپیزود : Episode 13
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : David Spade
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : The Price We Pay
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
11 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Tattoo Fixers
نام اپیزود : Episode 11
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
12 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Diet
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Catastrophe
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Alan Davies: As Yet Untitled
نام اپیزود : I Burnt My Arse with a Chicken
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Inside No. 9
نام اپیزود : The Riddle of the Sphinx
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Ex on the Beach
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۰
13 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Fosters (2013)
نام اپیزود : Sex Ed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Flash (2014)
نام اپیزود : Attack on Central City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island: Digging Deeper
نام اپیزود : Blood Is Thicker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Fresh Off the Boat
نام اپیزود : Living While Eddie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : New Girl
نام اپیزود : Young Adult
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
16 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Mick
نام اپیزود : The New Girl
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Real O'Neals
نام اپیزود : The Real Heartbreak
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : You Me Her
نام اپیزود : Remember, Ruby, Remember
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Switched at Birth
نام اپیزود : Occupy Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : We All Need Forgiveness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Schitt's Creek
نام اپیزود : Bad Review
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Outsiders
نام اپیزود : Kill or Be Killed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Moonshiners
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Great Lakes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of Beverly Hills
نام اپیزود : Cake Therapy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Wasteland Warriors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : Underdog Eat Underdog World
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
17 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Raw Deal
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Chrisley Knows Best
نام اپیزود : Client-hell
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Teachers
نام اپیزود : Thirty-One and Done
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The Tub
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Imposters
نام اپیزود : Cohen. Lenny Cohen.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Heavy Rescue: 401
نام اپیزود : Worlds Apart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : To Tell a Lie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Getting Judged
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Tosh.0
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
18 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Awww Craps!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
19 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Martin Short, Natalie Zea, The Pretty Re...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
19 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Run the Jewels
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
19 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Henry Phillips, Brendon Walsh, Angela Tr...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
20 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Michael Shannon, Alicia Keys, John Melle...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
20 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Lisa Kudrow, Josh Earnest, Tony Rock
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
20 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Path
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
20 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Amy Schumer, RuPaul, Panic! At the Disco...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
21 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : Underground
نام اپیزود : Breaking Free
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
21 ساعت تا پخش سریال
نام سریال : The Weekly with Charlie Pickering
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Worst Witch
نام اپیزود : The First Witch
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Scott Foley, Little Big Town
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Midsomer Murders
نام اپیزود : Death by Persuasion
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Benidorm
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Ex
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۱
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Fire
نام اپیزود : Deathtrap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Arrow
نام اپیزود : Fighting Fire with Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Goldbergs (2013)
نام اپیزود : The Kara-te Kid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Catfish: The TV Show
نام اپیزود : Shawny & Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Modern Family
نام اپیزود : Finding Fizbo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago PD
نام اپیزود : Emotional Proximity
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Major Crimes
نام اپیزود : Cleared History
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The 100
نام اپیزود : The Tinder Box
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : X Company
نام اپیزود : Naqam
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Magicians
نام اپیزود : The Cock Barrens
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Lake Of Legends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star
نام اپیزود : Boy Trouble
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Criminal Minds
نام اپیزود : Alpha Male
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Duck Dynasty
نام اپیزود : The Campfire Diaries
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Crowd Pleasers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Are You the One?
نام اپیزود : Relationship Rehab
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Fickle Fortune
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cardinal
نام اپیزود : Catherine
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sunny in Philadelphia
نام اپیزود : A Cricket's Tale
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Character and Fitness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Expanse
نام اپیزود : Paradigm Shift
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Six
نام اپیزود : Blood Brothers
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Justice
نام اپیزود : Fake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Legion
نام اپیزود : Chapter 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Workaholics
نام اپیزود : Termidate
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : America's Next Top Model
نام اپیزود : Brand Like a Boss
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Carbonaro Effect
نام اپیزود : Wait, My Chair!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Man Seeking Woman
نام اپیزود : Cake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Mandy Moore, Jimmy Pardo, Chris Lane
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Jake Tapper
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Pete Holmes, Lauren Lapkus, Natalie Mora...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Jeff Probst, Depeche Mode
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Patrick Stewart, Chris Colfer, Roy Wood ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Jennifer Lopez, Sam Richardson, Tim Robi...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Newton's Law
نام اپیزود : Uniform Motion
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naruto: Shippuuden
نام اپیزود : The Hidden Leaf Village Story: The Perfe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : George W. Bush, Lily Collins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fortitude
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gap Year
نام اپیزود : China - The Wedding
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Sorcerer
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۲
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : The Raid
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Voice
نام اپیزود : Blind Auditions Premiere, Night 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : MasterChef Junior
نام اپیزود : Batter Hurry Up
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The First 48
نام اپیزود : A Man's Game
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Great Indoors
نام اپیزود : Relationship Jack
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Med
نام اپیزود : Lose Yourself
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Days In
نام اپیزود : Fulton County Jail: Welcome to the A-T-L
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Riverdale
نام اپیزود : Chapter Six: Faster, Pussycats! Kill! Ki...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Revenge Body with Khloé Kardashian
نام اپیزود : Typecast & Camera Shy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Part 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Swamp People
نام اپیزود : Vampire Gator
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Chef
نام اپیزود : Comida Final
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Nashville (2012)
نام اپیزود : I'll Fly Away
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : The Goliath Bone, Money To Burn And Self...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bringing Up Bates
نام اپیزود : Fire Trucks And Diaper Dumps
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Growing Up McGhee
نام اپیزود : Ro And His Crazy Ideas...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : Catastrophe
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Baskets
نام اپیزود : Denver
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist: Redemption
نام اپیزود : Kevin Jensen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lip Sync Battle
نام اپیزود : Victoria Justice vs. Gregg Sulkin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Colony
نام اپیزود : Good Intentions
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Training Day
نام اپیزود : Wages Of Sin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Steak Me Home Tonight
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : When We Rise
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Portlandia
نام اپیزود : Passenger Rating
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Reckless, Thousand Island Dressing and t...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Conan
نام اپیزود : Lisa Kudrow, Justin Bartha, The Strumbre...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Kurt Braunohler, Paul F. Tompkins
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Hugh Jackman, Condola Rashad, The Flamin...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Emma Watson, Rascal Flatts
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Not Going Out
نام اپیزود : Enough
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : 8 out of 10 Cats Does Countdown
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stan Lee's Lucky Man
نام اپیزود : Episode 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Liv and Maddie
نام اپیزود : Sing It Live!!!-A-Rooney
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Compilation Show
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Episode 21
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teen Titans Go!
نام اپیزود : Permanent Record
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Powerpuff Girls
نام اپیزود : The Last Donnycorn
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۱۳
3 روز تا پخش سریال
Oscar 2017

دانلود فیلم Godspeed 2016

Comment : 0

دانلود فیلم Yi lu shun feng 2016 با کيفيت 720p – 1080p

دانلود فیلم Godspeed 2016
 • امتياز : 7/10دانلود فیلم Godspeed 2016
 • ژانر : درام
 • مدت زمان : 111 دقیقه
 • زبان : Min Nan
 • کيفيت : 720p – 1080p
 • فرمت : MKV
 • انکودر : Ganool
 • حجم : 800 | 1600 مگابايت
 • محصول : تایوان
 • ستارگان : Michael Hui,Na-Dou Lin,Leon Dai,Chung-Hua Tou
 • کارگردان : Mong-Hong Chung
خلاصه داستان فیلم داستان یک دلال مواد مخدر تایوانی است که مسیری را هر روز در یک مسیر با تاکسی رفت و آمد میکرده اما یک روز سوار تاکسی اشتباهی میشود و پس از آن دردسرها به سراغ او و راننده تاکسی می آیند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫50 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Paramparca

  Comment : 188

  دانلود سریال Broken Pieces محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 93 + زیرنویس قسمت 92 اضافه شد |

  زیرنویس قسمتهای 61 به بعد چسبیده به فایل می باشد.
  در صورت نیاز باید صبر کنید و پس از انتشار نسخه ی Hardsub را دانلود کنید.

  برای دانلود دوبله فارسی این سریال اینجا کلیک کنید.

  کیفیت HD 720p بزودی…
  کیفیت خارق العاده FullHD خریداری شده از شبکه بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p بزودی…
  زیرنویس جداگانه بزودی…

  دانلود سریال ترکی Paramparca

  کیفیت : 480p HDTV
  • 6.2/10 از 335 رایدانلود سریال ترکی Paramparca
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 480p HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 300 – 550 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Nurgül Yesilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan, Nursel Köse
  • کارگردان :
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان جیهان که یک تاجر موفق است با زنش دیلارا دچار مشکلاتی میشه . او که فقط بخاطر پسرش و دخترش این زندگی رو ادامه میده تمام انرژیشو صرف کارش میکنه . گولسرن هم زنی است که سال ها پیش شوهرش اونو ترک کرده و در حال حاضر در یکی از محله های پایین شهری استانبول زندگی بی پولی رو میگذرونه . بزرگترین هدفش اینه که بتونه دخترش هازال رو که محبوره به تنهایی بزرگ کنه به خوبی پرورش بده . مسیر زندگی گولسرن و جیهان که از وجود همدیگه حتی خبر هم ندارن ، بخاطر اشتباه بزرگی که سال ها پیش به هنگام به دنیا آمدن دخترانشون انجام شده ، به هم پیوند میخوره . جانسو دختر جیهان بر اثر صانحه رانندگی که براش اتفاق میافته روانه بیمارستان میشه و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫57 از 10 از 7 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  Comment : 197

  دانلود سریال Kara Sevda محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 53 اضافه شد |

  کیفیت 1080p بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت 240p بزودی…

  دانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 7.5/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی اکیا با دوبله فارسی
  • ژانر : درام , عاشقانه
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Burak Özçivit , Neslihan ATAGÜL , Metin Coşkun
  • کارگردان : Hilal Saral
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان کمال یک مهندس معدن جوان و فقیر است . برای به دست آوردن روزی خودش ، به همراه کارگرانش ، در اعماق زمین در حال تلاش و جدال است . کمال فقیر است ولی غرور زیادی داره . یک روز دختری به اسم نیهان رو از خطر غرق شدن نجات میده . به این ترتیب با او آشنا میشه و زندگیش تغییر میکنه . بعد از این تغییر بزرگ او مجبور به ترک استانبول میشه و در جایی دیگر ، در یک معدن مشغول به کار میشه . یک روز فاجعه ای در معدن برای او و کارگرانش رخ میده . سال ها بعد از این اتفاق او …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 8٫23 از 10 از 22 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Icerde

  Comment : 197

  دانلود سریال Icerde (نفوذی) محصول Show TV ترکیه

  | قسمت 23 + زیرنویس قسمت 22 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت FullHD خریداری شده از شبکه بزودی…
  کیفیت HD 720p بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت 240p بزودی…
  زیرنویس جداگانه قسمت 17 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Icerde

  کیفیت : HDTV
  • امتیاز : 7.0/10 از مجموع 4,890 رایدانلود سریال ترکی Icerde
  • ژانر : جنایی | هیجانی
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 540p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Show TV
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay
  • کارگردان : Kerem ÇATAY
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس
  خلاصه داستان سارپ و مرت که در آکادمی پلیس با هم درس میخونن بدون اینکه بدونن با هم داداشن رقیب همدیگه میشن
  سارپ به وسیله ی یوسف که مدیر بخش جرایم عمد و قاچاقه یک هفته مونده به فارغ التحصیلی از آکادمی پلسی اخراج میشه
  درست در روز فارغ التحصیلی سارپ اسلحه شو به سمت یوسف میگیره و با این کارش قدم به یک زندگی جدید که تا حالا تجربه نکرده بود میذاره
  در این دنیای جدید و تاریک بزرگترین دشمن سارپ،یکی از محبوب ترین افراد آکادمی یعنی مرت خواهد بود …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫38 از 10 از 8 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی

  Comment : 230

  دانلود سریال Kaderimin Yazıldıgı Gun محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 118 اضافه شد |

  نسخه کم حجم با کیفیت 480p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 4.8/10 از 137 رایدانلود سریال ترکی دست سرنوشت با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2015
  • حجم : 150 – 350 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Özcan Deniz , Hatice Şendil , Begüm Kütük , Gürbey İleri , Gül Onat , Metin Çekmez
  • کارگردان : Ulaş İnaç , Atıl İnaç
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان مثل هر سال امسال هم خانواده یروکهان در آنتاکیا دور هم جمع میشن . اولین محصول انار رو با آرزوی برکت برای همه جمع میکنن . در حالیکه همه چیز روبه راهه کیمت خانوم در مورد ناتوانی عروسش در به دنیا آوردن بچه به کنایه حرفی میزنه و همین حرف باعث میشه تا عروسش دفنه خیلی آزرده بشه و از شوهرش قهرمان بخواد تا به وسیله یک زن دیگه بچه ای به دنیا بیارن و بزرگ کنن ولی قهرمان این حرف رو بعد از یه مدت مخالفت شدید قبول میکنه . این زن کسی نیست جز الیف دختری که به تازگی مادرش پدرش رو کشته و مشکلات دیگه ای هم سر راهش قرار گرفته و بی خانمان شده و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 4٫88 از 10 از 8 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی

  Comment : 799

  دانلود سریال Paramparça محصول شبکه GEM TV

  | قسمت 263 اضافه شد |

  نسخه کم حجم با کیفیت 480p اضافه شد.

  برای دانلود زبان اصلی این سریال اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p
  در حال پخش
  • 6.1/10 از 239 رایدانلود سریال ترکی گوزل با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : پارسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 150 – 350 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Nurgül Yesilçay, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan
  • کارگردان :
  • وضعیت پخش : در حال پخش
  خلاصه داستان در بیمارستان شهر ، دو کودک با نام خانوادگی مشابه به دنیا می آیند . اشتباه پرستار باعث میشود تا این دو نوزاد جا به جا شده و خانواده فقیر دختر ثروتمند را به دست آورد و خانواده ثروتمند ، دختر فقیر را به دست آورد . حالا بعد از 15 سال این حقیقت را متوجه میشوند اما …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫33 از 10 از 9 رای)

  Download

  دانلود فیلم In the Crosswind 2014

  Comment : 0

  دانلود فیلم Crosswind – La croisée des vents 2014 با کيفيت BluRay 720p

  دانلود فیلم In the Crosswind 2014
  • امتياز : 7.7/10دانلود فیلم In the Crosswind 2014
  • ژانر : درام | تاریخی
  • مدت زمان : 90 دقیقه
  • زبان : استونیایی, روسی
  • کيفيت : BluRay 720p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 650 مگابايت
  • محصول : استونی
  • ستارگان : Laura Peterson,Tarmo Song,Mirt Preegel
  • کارگردان : Martti Helde
  خلاصه داستان داستان در مورد دیپورت غم انگیز عده بسیار زیادی به سیبری است. این اتفاق در سال 1941 شروع شد و مردم بوسیله قطار و در واگن‌های حمل حیوانات به سوی سیبری فرستاده شدند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم The Tenth Man 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم The Tenth Man 2016 با کيفيت DVDRip

  دانلود فیلم The Tenth Man 2016
  • امتياز : 5.9/10دانلود فیلم The Tenth Man 2016
  • ژانر : کمدی | درام
  • مدت زمان : 82 دقیقه
  • زبان : اسپانیایی, یهودی, ییدیش
  • کيفيت : DVDRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 550 مگابايت
  • محصول : آرژانتین
  • ستارگان : Alan Sabbagh,Julieta Zylberberg,Usher Barilka
  • کارگردان : Daniel Burman
  خلاصه داستان پس از سالها دوری، “آریل” به بوینس آیرس بازمیگردد و تلاش میکند دوباره با پدرش که یک بنیاد خیریه تاسیس کرده، ارتباط برقرار کند. در همین میان او با دختری به نام “اوا” آشنا میشود که در بنیاد خیریه پدرش مشغول به کار است…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم National Bird 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم National Bird 2016 با کيفيت 720p – 1080p Web-DL

  دانلود فیلم National Bird 2016
  • امتياز : 7.7/10دانلود فیلم National Bird 2016
  • ژانر : مستند
  • مدت زمان : 92 دقیقه
  • زبان : انگلیسی, دری
  • کيفيت : 720p – 1080p Web-DL
  • فرمت : MP4
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 800 | 1600 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Jesselyn Radack
  • کارگردان : نامشخص
  خلاصه داستان این مستند راجع به سه افشاگر است که سکوت خود را شکستند و جزئیات جمع آوری اطلاعات برون مرزی توسط دولت آمریکا توسط پهپادها را افشا کردند.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Babai 2015

  Comment : 0

  دانلود فیلم Babai 2015 با کيفيت DVDRip

  دانلود فیلم Babai 2015
  • امتياز : 6.4/10دانلود فیلم Babai 2015
  • ژانر : درام
  • مدت زمان : 104 دقیقه
  • زبان : آلبانیایی, آلمانی, صربستان, انگلیسی
  • کيفيت : DVDRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 450 مگابايت
  • محصول : آلمان, کوزوو, جمهوری مقدونیه, فرانسه
  • ستارگان : Val Maloku,Astrit Kabashi,Adriana Matoshi
  • کارگردان : Visar Morina
  خلاصه داستان چند سال پس از سقوط دیوار برلین، مردی سیگار فروش پسرش را در کوزوو رها کرده و برای یک زندگی بهتر به آلمان سفر میکند. اما آن پسر با سرسختی تمام به آلمان میرود تا پدرش را پیدا کند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود مراسم The Oscars 2017

  Comment : 2

  دانلود مراسم The Oscars 2017 با کيفيت HDTV – 720p HDTV

  مراسم فرش قرمز اضافه شد.

  دانلود مراسم The Oscars 2017
  • امتياز : 7.5/10دانلود مراسم The Oscars 2017
  • ژانر :
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : HDTV – 720p HDTV
  • فرمت : MKV
  • انکودر : CROOKS – PLUTONiUM
  • حجم : 500 | 1000 | 1600 | 2700 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Jimmy Kimmel,Gary Cole,Vicki Mines
  • کارگردان : Glenn Weiss
  خلاصه داستان مراسم هشتاد و نهمین جوایز اسکار مراسمی از جانب آکادمی علوم و هنرهای سینما است که در آن جوایز اسکار به بهترین‌های صنعت سینما در سال 2016 اهدا می‌گردد. این مراسم در تاریخ 26 فوریه 2017 و به میزبانی “جیمی کیمل” برگزار شد.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال Black Sails

  Comment : 22

  دانلود سریال Black Sails محصول Starz آمریکا

  | قسمت 5 از فصل چهارم اضافه شد |

  کیفیت 720p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Black Sails

  کیفیت : 480p – 720p
  • 8.0/10 از 36,103 رایدانلود سریال Black Sails
  • ژانر : ماجرایی , درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Starz
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 200 – 400 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Toby Stephens, Hannah New, Luke Arnold
  • کارگردان : Robert Levine, Jonathan E. Steinberg
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانداستان در مورد کاپیتان فلینت و دزدان دریایی اش می باشد که بیست سال قبل از رابرت لوییس استیونسون کلاسیک جزیره گنج را پیدا کرده اند و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال The Walking Dead

  Comment : 138

  دانلود سریال The Walking Dead محصول AMC آمریکا

  | قسمت 11 از فصل هفتم اضافه شد. |

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت 1080p بزودی…

  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  (قسمت هشتم نسخه Extended (کامل) می باشد)

  دانلود سریال The Walking Dead

  کیفیت : 480p – 720p
  • 8.6/10 از 551,977 رایدانلود سریال The Walking Dead
  • ژانر : ترسناک , درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : AMC
  • سال تولید : 2010 – 2015
  • حجم : 150 – 300 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies
  • کارگردان : Frank Darabont
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستانداستان سریال درباره ی معاون کلانتر ریک گریمز هست که در حادثه ی تعقیب و گریز خلافکارها مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به کُما میره .چند ماه بعد اون در حالی بهوش میاد که هیچکس در اون بیمارستان وجود نداره و وقتی از اون محوطه خارج میشه با انبوهی از جسد های مُرده روبرو میشه که…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 11 رای)

  Download

  دانلود فیلم We Are Family 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم C’est quoi cette famille?! 2016 با کيفيت BluRay 720p

  دانلود فیلم We Are Family 2016
  • امتياز : 5.9/10دانلود فیلم We Are Family 2016
  • ژانر : کمدی
  • مدت زمان : 99 دقیقه
  • زبان : فرانسوی
  • کيفيت : BluRay 720p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 700 مگابايت
  • محصول : فرانسه, بلژیک
  • ستارگان : Julie Gayet,Thierry Neuvic,Julie Depardieu
  • کارگردان : Gabriel Julien-Laferrière
  خلاصه داستان هفت بچه که والدینشان از هم طلاق گرفته اند و دیگر از جابجایی های مداوم خسته شده اند، تصمیم میگیرند یک مکان ثابت را آماده کنند تا در کنار هم آنجا زندگی کنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015

  Comment : 0

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم What Lola Wants 2015
  • امتياز : 5.2/10دانلود فیلم What Lola Wants 2015
  • ژانر : اکشن | درام | عاشقانه
  • مدت زمان : 81 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 550 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Sophie Lowe,Beau Knapp,Dale Dickey
  • کارگردان : Rupert Glasson
  خلاصه داستان “لولا”ی 17 ساله از خانه فرار میکند اما جوری قضیه را سرهم کرده که بنظر بیاید ربوده شده است. او در میانه راهش با پسری هم سن وسال خودش به نام مارلو آشنا میشود. آنها به سرعت عاشق یکدیگر میشوند، اما زمانی که مارلو از جایزه‌ی برگرداندن لولا به خانه باخبر میشود، میان یک دوراهی گیر میکند…

 • این فیلم برای افراد زیر 17 سال نامناسب است
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  Comment : 9

  دانلود سریال Icimdeki Firtina (آشوب درونم) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 03 + زیرنویس قسمت 03 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت خارق العاده 1080p اضافه شد.
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 03 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 1400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Merve Bolugur, Gizem Karaca, Yusuf Çim
  • کارگردان : Doğan Ümit Karaca
  خلاصه داستان دو خواهری که در بچگی با هم خوب بودن و بعد از گذشت چند سال به دشمن یکدیگر تبدیل می شن و بعد از بوجود امدن اتفاقات و پیشامدهای این رابطه تغییر می کند و عمیق تر میشود. این دو خواهر یکدیگر را خیلی خوب میشناسن و به یکدیگر ضربه می زنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 3٫67 از 10 از 3 رای)

  Download
  کانال تلگرام بیاتوموویز