دانلود رایگان فیلم و سریال با لینک مستقیم

فیلم های پیشنهادی سایت

نمایش جدول زمانبندی سریال ها
ورود به کانال تلگرام
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سریال : Taboo
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Steven Universe
نام اپیزود : Rocknaldo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Grimm
نام اپیزود : The Son Also Rises
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stuck in the Middle
نام اپیزود : Stuck in a Slushy War
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vampire Diaries
نام اپیزود : It's Been a Hell of a Ride
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : MacGyver
نام اپیزود : Ruler
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Rosewood
نام اپیزود : Radiation & Rough Landings
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Last Man Standing
نام اپیزود : Take Me To Church
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dr. Ken
نام اپیزود : Allison Finds a Lump
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : Episode 16
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Emerald City
نام اپیزود : The Villain That's Become
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Gold Rush: Alaska
نام اپیزود : Dredge vs. Washplant
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Shark Tank
نام اپیزود : Food Supplements, Drone Pilot Training a...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sleepy Hollow
نام اپیزود : Sick Burn
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Reign
نام اپیزود : Leaps Of Faith
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hawaii Five-0
نام اپیزود : E Malama Pono (Handle With Care)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Real Time with Bill Maher
نام اپیزود : Episode 416
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : 20/20
نام اپیزود : Shark Tank: The Road to 0 Million
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Assad's Syria
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Vice
نام اپیزود : Cost Of Climate Change
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Hugh Jackman, Mandy Moore, Chronixx
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Allison Williams, Cush Jumbo, Carmen Lynch
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Justice League Action
نام اپیزود : Under a Red Sun
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Casualty
نام اپیزود : Slipping Under
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sonic Boom
نام اپیزود : Knine-to-five Knuckles
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۷
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Ransom
نام اپیزود : Say What You Did
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Thundermans
نام اپیزود : Ditch Perfect
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star Wars Rebels
نام اپیزود : Through Imperial Eyes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : Counting Cars
نام اپیزود : Crazy Cool Cadillac
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
5 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Dead Files
نام اپیزود : It Feeds - Santa Rosa Beach, Florida
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Comic Book Men
نام اپیزود : Return of the Mewes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Good Fight
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 80
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dragon Ball Super
نام اپیزود : Episode 80
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teenage Mutant Ninja Turtles (2012)
نام اپیزود : Owari
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Call The Midwife
نام اپیزود : Episode 6
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۸
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : 60 Minutes
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Long Island Medium
نام اپیزود : I Now Pronounce You...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives Of Atlanta
نام اپیزود : Episode 915
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black Sails
نام اپیزود : XXXIII.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Homeland
نام اپیزود : The Return
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : When Calls the Heart
نام اپیزود : Heart of Truth
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Finding Bigfoot
نام اپیزود : The Squatchland
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Worst Cooks in America
نام اپیزود : The Reason You're Here
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Walking Dead
نام اپیزود : Hostiles and Calamities
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Big Little Lies
نام اپیزود : Serious Mothering
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
6 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girls
نام اپیزود : American B***h
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Billions
نام اپیزود : Dead Cat Bounce
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Talking Dead
نام اپیزود : Hostiles and Calamities
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Bar Rescue
نام اپیزود : I Know What You Did Last Summit
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Last Week Tonight With John Oliver
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : House Husbands
نام اپیزود : Episode 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Face The Music
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Starcrushed
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Wolfblood
نام اپیزود : Brave New World
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : Broadchurch
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Grades
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نام سریال : 24: Legacy
نام اپیزود : 2:00 P.M. - 3:00 P.M.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Antiques Roadshow
نام اپیزود : Indianapolis (Hour 3)
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Murdoch Mysteries
نام اپیزود : From Murdoch to Eternity
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Bachelor
نام اپیزود : Week 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Supergirl
نام اپیزود : Luthors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Shadowhunters
نام اپیزود : How are Thou Fallen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Kevin Can Wait
نام اپیزود : Unholy War
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Man with a Plan
نام اپیزود : Valentine's Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Apprentice
نام اپیزود : I Don't Have Time for Anyone's Ego Excep...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Jane The Virgin
نام اپیزود : Chapter Fifty-Five
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : A.P.B.
نام اپیزود : Personal Matters
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Pure
نام اپیزود : Baptism
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Fast N' Loud
نام اپیزود : Buggin' Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Superior Donuts
نام اپیزود : Crime Time
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom 2
نام اپیزود : Fake Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Vanderpump Rules
نام اپیزود : Beads, Beers and Tears
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : Fake Out
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : 2 Broke Girls
نام اپیزود : And the Tease Time
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Timeless
نام اپیزود : Public Enemy No. 1.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Scorpion
نام اپیزود : Keep it in Check, Mate
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Quantico
نام اپیزود : FALLENORACLE
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Diesel Brothers
نام اپیزود : Motors and Rotors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Teen Mom
نام اپیزود : Tm2: Live! Tm2 Vs. Tmog
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Conan
نام اپیزود : David Oyelowo, Louie Anderson, Angel Olsen
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Elaine Welteroth & Phillip Picardi
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : @Midnight
نام اپیزود : Kyle Kinane, Tom Lennon, Milana Vayntrub
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Magic Johnson, Luke Wilson, Roy Wood Jr.
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Jimmy Kimmel Live
نام اپیزود : Tracy Morgan, Kaitlin Olson, D.R.A.M. fe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Shailene Woodley, Laverne Cox, Rick & Ma...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : The Mindy Project
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Shailene Woodley, Annaleigh Ashford, Eva...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : 800 Words
نام اپیزود : Episode 11
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : The Bounce Lounge
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پخش شده است
نام سریال : Holby City
نام اپیزود : Four Letter Word
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Nick Viall, Charlie Day, Ed Sheeran
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : Tattoo Fixers
نام اپیزود : Valentine's Special
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Matchmaker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نام سریال : The Fosters (2013)
نام اپیزود : Doors and Windows
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dance Moms
نام اپیزود : Same Old Frenemies Part 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS
نام اپیزود : A Many Splendored Thing
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Flash (2014)
نام اپیزود : Attack on Gorilla City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island: Digging Deeper
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Dental Hijinks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : New Girl
نام اپیزود : Rumspringa
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Middle
نام اپیزود : Dental Hijinks
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Mick
نام اپیزود : The Baggage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : American Housewife
نام اپیزود : The Man Date
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Switched at Birth
نام اپیزود : Relation of Lines and Colors
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Dance Moms
نام اپیزود : Same Old Frenemies Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Haves and the Have Nots
نام اپیزود : Praying For Light
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Curse of Oak Island
نام اپیزود : Blood Is Thicker
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Schitt's Creek
نام اپیزود : General Store
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bizarre Foods with Andrew Zimmern
نام اپیزود : Road Tripping Route 66
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : DC’s Legends Of Tomorrow
نام اپیزود : Camelot/3000
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outsiders
نام اپیزود : We Are Kinnah
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : This is Us
نام اپیزود : Memphis
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bull
نام اپیزود : What's Your Number?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bones
نام اپیزود : The Grief and the Girl
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Moonshiners
نام اپیزود : Moonshiners
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fresh Off the Boat
نام اپیزود : The Gloves Are Off
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Seven Year Switch
نام اپیزود : I Do or I Don't?
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real Housewives of Beverly Hills
نام اپیزود : Feeding a Need
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Challenge
نام اپیزود : Four Tickets To Paradise
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : You Me Her
نام اپیزود : Like Riding a Vagina Bike
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : Face Off
نام اپیزود : Troubling Transformations
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
1 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Real O'Neals
نام اپیزود : The Real Confirmation
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chopped
نام اپیزود : Chefs In A Pickle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago Fire
نام اپیزود : Purgatory
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
نام اپیزود : Self Control
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Being Mary Jane
نام اپیزود : Getting Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : NCIS: New Orleans
نام اپیزود : End of the Line
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chrisley Knows Best
نام اپیزود : 50 Shades of Faye
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Teachers
نام اپیزود : Brokebitch Mountain
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The City
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Imposters
نام اپیزود : We Wanted Every Lie
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Heavy Rescue: 401
نام اپیزود : My Way or the Highway
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Tosh.0
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Frontline
نام اپیزود : Out Of Gitmo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Detour
نام اپیزود : The Club
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Hack to the Future
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Trevor examines the transition of power ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Hack My Life
نام اپیزود : Hack-A-Bye Baby
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Will Forte, Milo Ventimiglia, Future
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Joe Scarborough, Yvette Nicole Brown
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Path
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Terry Crews, Leighton Meester, Dr. Ben S...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Weekly with Charlie Pickering
نام اپیزود : Episode 4
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Collateral Damage
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Worst Witch
نام اپیزود : Maud's Big Mistake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Demi Lovato
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Cycle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۴
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Fortitude
نام اپیزود : Episode 5
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Blindspot
نام اپیزود : Draw O Caesar, Erase a Coward
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Arrow
نام اپیزود : The Sin-Eater
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lethal Weapon
نام اپیزود : Unnecessary Roughness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Goldbergs (2013)
نام اپیزود : So Swayze It's Crazy
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Speechless
نام اپیزود : O-s-- Oscar P-a-- Party
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Law & Order: SVU
نام اپیزود : No Surrender
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The 100
نام اپیزود : A Lie Guarded
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Criminal Minds
نام اپیزود : Collision Course
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Major Crimes
نام اپیزود : Heart Failure
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : X Company
نام اپیزود : The Hunt
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : NOVA
نام اپیزود : Why Trains Crash
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Magicians
نام اپیزود : Cheat Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star
نام اپیزود : Alibi
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Modern Family
نام اپیزود : Finding Fizbo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mary Kills People
نام اپیزود : The Judas Cradle
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Fairly OddParents
نام اپیزود : Cat 'n Mouse
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Alaskan Bush People
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Expedition Unknown
نام اپیزود : Captain Kidd's Treasure
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Outrageous Acts of Science
نام اپیزود : Epic Elements
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Are You the One?
نام اپیزود : Party Hard, Love Harder
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Fairly OddParents
نام اپیزود : Nuts & Dangerous
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
2 روز تا پخش سریال
نام سریال : Black-ish
نام اپیزود : One Angry Man
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Chicago PD
نام اپیزود : Favor, Affection, Malice Or Ill-Will
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bering Sea Gold
نام اپیزود : Proving Day
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Cardinal
نام اپیزود : Keith
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Sunny in Philadelphia
نام اپیزود : The Gang Tends Bar
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Workaholics
نام اپیزود : Tactona 420
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Suits
نام اپیزود : Quid Pro Quo
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Carbonaro Effect
نام اپیزود : It's A Chicken, Sir
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Expanse
نام اپیزود : Home
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Six
نام اپیزود : Confession
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Too Close to Home
نام اپیزود : Blurred Lines
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Legion
نام اپیزود : Chapter 3
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Girlfriends' Guide to Divorce
نام اپیزود : Rule #91: Run Toward What Scares You
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Doubt
نام اپیزود : Then and Now
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : America's Next Top Model
نام اپیزود : And Action!
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Man Seeking Woman
نام اپیزود : Dolphin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : The Inauguration of Donald J. Trump: So ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Ariana Grande, Ken Jeong, Josh Johnson
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Kelly Ripa, Billy Gardell, the Lemon Twigs
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Late Night with Seth Meyers
نام اپیزود : Allison Williams, Paul Scheer & Rob Hueb...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Naruto: Shippuuden
نام اپیزود : The Hidden Leaf Village Story: The Perfe...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Star vs. the Forces of Evil
نام اپیزود : Just Friends
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Jimmy Kimmel
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Death In Paradise
نام اپیزود : Episode 8
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Amazing World of Gumball
نام اپیزود : The Stars
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۵
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Supernatural
نام اپیزود : Family Feud
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Superstore
نام اپیزود : Wellness Fair
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Greys Anatomy
نام اپیزود : Back Where You Belong
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : MasterChef Junior
نام اپیزود : Just Like Gordon
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Big Bang Theory
نام اپیزود : The Comic-Con Conundrum
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Powerless
نام اپیزود : Emily Dates a Henchman
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Great Indoors
نام اپیزود : Friends Like These
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist
نام اپیزود : The Apothecary
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mom
نام اپیزود : Night Swimmin' and an English Muffin
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Riverdale
نام اپیزود : Chapter Five: Heart of Darkness
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Nashville (2012)
نام اپیزود : If Tomorrow Never Comes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Revenge Body with Khloé Kardashian
نام اپیزود : From Mom to MILF
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Project Runway Junior
نام اپیزود : Finale, Part Two
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Indestructible Jack, Volcano Rescue And ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Swamp People
نام اپیزود : Breakdown
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Bringing Up Bates
نام اپیزود : Sweet Home Spartanburg
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Top Chef
نام اپیزود : Trial by Fire
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : How To Get Away With Murder
نام اپیزود : He Made a Terrible Mistake
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
3 روز تا پخش سریال
نام سریال : Life in Pieces
نام اپیزود : Awkward Automated Bra Ordained
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Growing Up McGhee
نام اپیزود : It's Thanksgiving, Not Thanks-taking
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Impractical Jokers
نام اپیزود : The Parent Trap
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Training Day
نام اپیزود : Code Of Honor
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Beat Bobby Flay
نام اپیزود : Roll With The Punches
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Colony
نام اپیزود : Free Radicals
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Baskets
نام اپیزود : Marthager
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Blacklist: Redemption
نام اپیزود : Leland Bray
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Lip Sync Battle
نام اپیزود : Iggy Azalea vs. Nick Young
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Mysteries at the Museum
نام اپیزود : Operation Mincemeat, Texas Prison Rodeo ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Portlandia
نام اپیزود : Ants
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : How To Get Away With Murder
نام اپیزود : Wes
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Daily Show with Trevor Noah
نام اپیزود : Trevor finds out how President Trump's f...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
نام اپیزود : Susan Sarandon, Elijah Wood, Little Big ...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Late Show with Stephen Colbert
نام اپیزود : Aubrey Plaza, Bradley Whitford, Lupe Fia...
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Patriot
نام اپیزود : TBA
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Ellen DeGeneres Show
نام اپیزود : Ryan Seacrest
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Not Going Out
نام اپیزود : Marriage Guidance
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : 8 out of 10 Cats Does Countdown
نام اپیزود : Episode 7
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Stan Lee's Lucky Man
نام اپیزود : Episode 1
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : QI
نام اپیزود : VG: Part 2
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : Liv and Maddie
نام اپیزود : Big Break-A-Rooney
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
نام سریال : The Graham Norton Show
نام اپیزود : Hugh Jackman, Sir Patrick Stewart
تاریخ پخش :۱۳۹۵/۱۲/۰۶
4 روز تا پخش سریال
Oscar 2017

دانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz

Comment : 614

دانلود سریال Ask Laftan Anlamaz محصول Show TV ترکیه

| قسمت 31 + زیرنویس قسمت 30 اضافه شد |

زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

کیفیت 720p بزودی…
کیفیت خارق العاده FullHD خریداری شده از شبکه بزودی…
نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p بزودی…
زیرنویس جداگانه قسمت 30 اضافه شد.

دانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz

کیفیت : HDTV
 • 8.6/10 از 32 رایدانلود سریال ترکی Ask Laftan Anlamaz
 • ژانر : کمدی | عاشقانه
 • زبان : ترکی
 • کیفیت : HDTV
 • فرمت : MKV
 • شبکه : Show TV
 • سال تولید : 2016
 • حجم : 500 مگابایت
 • محصول : ترکیه
 • ستارگان : Burak Deniz , Hande Erçel , Berk Hakman , özcan tekdemir
 • کارگردان : Bahadır İnce
 • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
خلاصه داستان Burak Deniz وارث یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های نساجی استانبول است که از عشق هیچی رو درک نمیکنه Hande Erçel که در این سریال با اسم حیات ایفای نقش میکند با هم مواجه میشوند.یکی در گیرسون به دنیا آمده که هردو در استانبول زندگی میکنند و این یکی فرصتی است برای ارتباط با مرات که در ادامه به دوست داشتن و شروع یک جنگ و مبارزه برای عشق تلقی میشود و ….

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 7٫00 از 10 از 4 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Fatih Harbiye

  Comment : 19

  دانلود سریال Fatih Harbiye محصول Show TV ترکیه

  | قسمت 50 (پایانی) + زیرنویس قسمت 15 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  نسخه هاردساب با کیفیت 720p اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Fatih Harbiye

  کیفیت : HDTV
  • 5.1/10 از مجموع 256 رایدانلود سریال ترکی Fatih Harbiye
  • ژانر : درام | عاشقانه
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 540p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Show TV
  • سال تولید : 2013
  • حجم : 500 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Kadir Doğulu , Neslihan Atagül , Yunus Emre Yıldırımer , Pınar Dikici
  • کارگردان :
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس
  خلاصه داستان نریمان و شناسی از دوران بچگی با هم دوست بودن حتی با هم به مدرسه می رفتن در دوران دانشگاه هم با هم بودن این دو همدیگه رو دوست داشتن ، پدر نریمان هم به همه گفته بود که یک روزی اینا با هم ازدواج می کنند. تا اینکه ماجد فرزند یکی از سرمایه داران ترکیه عاشق نریمان میشود و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫50 از 10 از 8 رای)

  Download

  دانلود فیلم Manifest Destiny: The Lewis & Clark Musical Adventure 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Manifest Destiny: The Lewis & Clark Musical Adventure 2016 با کيفيت 720p WebRip

  دانلود فیلم Manifest Destiny: The Lewis & Clark Musical Adventure 2016
  • امتياز : 8.2/10دانلود فیلم Manifest Destiny: The Lewis & Clark Musical Adventure 2016
  • ژانر : ماجرایی | کمدی | موزیکال
  • مدت زمان : 92 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p WebRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 650 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Jeremy Hoffman,Kevin Abrams,Jesse Grotholson
  • کارگردان : Anthony Parisi
  خلاصه داستان روایتی موزیکال از سفر اکتشافیِ “لوئیس” و “کلارک” که به منظور گسترش ایالات متحده آمریکا به سوی غرب صورت گرفت.

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Assassin’s Creed 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Assassin’s Creed 2016 با کيفيت 720p HDRip

  این نسخه دارای هاردساب کره ای می باشد.

  دانلود فیلم Assassins Creed 2016
  • امتياز : 6.3/10دانلود فیلم Assassins Creed 2016
  • ژانر : اکشن | ماجرایی | فانتزی
  • مدت زمان : 115 دقیقه
  • زبان : انگلیسی, اسپانیایی
  • کيفيت : 720p HDRip
  • فرمت : MKV
  • انکودر : MkvCage
  • حجم : 900 مگابايت
  • محصول : انگلستان, فرانسه, هنگ کنگ, آمریکا, تایوان, مالتا
  • ستارگان : Michael Fassbender,Marion Cotillard,Jeremy Irons
  • کارگردان : Justin Kurzel
  خلاصه داستان زمانی که “کالوم لینچ” (مایکل فاسبندر) خاطرات جد خود “آگولار” را مرور می کند و متوجه مهارت های یک استاد قاتل می شود، در می یابد که خود او نیز یکی از نوادگان حزب مخفی “آدمکش ها” می باشد.

 • این فیلم برای افراد زیر ۱۳ سال نامناسب است
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال تابو با دوبله فارسی

  Comment : 2

  دانلود سریال Taboo محصول BBC One آمریکا

  | قسمت 02 از فصل اول اضافه شد |

  دوبله شده توسط گروه دوبلاژ رسا

  برای دانلود نسخه زبان اصلی این سریال اینجا کلیک کنید.

  دانلود سریال تابو با دوبله فارسی

  کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • 9.1/10 از 22,452 رایدانلود سریال تابو با دوبله فارسی
  • ژانر : درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : BBC One
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 200 – 400 – 800 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Tom Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin, Richard Dixon
  • کارگردان : Chips Hardy, Tom Hardy
  خلاصه داستان Taboo روایتی از سال 1813 و داستان شخصیتی بنام کزیا دلینی (تام هاردی) است که بعد از گذران 10 سال زندگی در آفریقا، بهمراه 14 الماسی که بدست اورده است به لندن باز میگردد تا بیشتر درباره کسب و کار به ارث مانده از پدرش بداند و به دنبال انتقام قتل وی برود.او با ممانعت از فروش کسب و کار خانوادگی خودشان به کمپانی هند شرقی تصمیم می گیرد امپراطوری خرید و فروش خودش را بسازد در حالی که با اینکار خود را وارد بازی خطرناکی میان دو کشور امریکا و بریتانیا میکند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی O Hayat Benim

  Comment : 18

  دانلود سریال O Hayat Benim محصول Fox ترکیه

  | قسمت 121 اضافه شد |

  دانلود سریال ترکی O Hayat Benim

  کیفیت : 720p
  • 4.3/10 از 159 رایدانلود سریال ترکی O Hayat Benim
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 720p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Fox
  • سال تولید : 2014
  • حجم : 400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Keremcem , Ezgi Asaroğlu , Ceren Moray , Sinan Albayrak
  • کارگردان : Merve Girgin , Yıldız Hülya Bilban
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان مهمت امیر و حسرت دو جوون عاشق هستن . ولی یوسف بابای حسرت مانع ازدواجشون هست . وقتی حامله بودن دخترشو میفهمه از هم جداشون میکنه و به مهمت امیر کشته شدن حسرت رو خبر میده . وقتی بچه به دنیا میاد از دست حسرت میگیرن و یوسف بچه رو تحویل دستیارش الیاس میده . اسمش رو میزارن بهار . الیاس یه بچه دیگه به اسم افسون داره .

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال Taboo

  Comment : 5

  دانلود سریال Taboo محصول BBC One انگلستان, آمریکا

  | قسمت 7 از فصل اول اضافه شد |

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت 1080p بزودی…
  نسخه کم حجم x265 اضافه شد.

  دانلود سریال Taboo

  کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • 9.4/10 از 798 رایدانلود سریال Taboo
  • ژانر : درام
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : BBC One
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 180 – 400 – 800 مگابایت
  • محصول : انگلستان, آمریکا
  • ستارگان : Tom Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin, Richard Dixon
  • کارگردان : Chips Hardy, Tom Hardy
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس مشاهده تریلر
  خلاصه داستان Taboo روایتی از سال 1813 و داستان شخصیتی بنام کزیا دلینی (تام هاردی) است که بعد از گذران 10 سال زندگی در آفریقا، بهمراه 14 الماسی که بدست اورده است به لندن باز میگردد تا بیشتر درباره کسب و کار به ارث مانده از پدرش بداند و به دنبال انتقام قتل وی برود.او با ممانعت از فروش کسب و کار خانوادگی خودشان به کمپانی هند شرقی تصمیم می گیرد امپراطوری خرید و فروش خودش را بسازد در حالی که با اینکار خود را وارد بازی خطرناکی میان دو کشور امریکا و بریتانیا میکند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 6٫20 از 10 از 5 رای)

  Download

  دانلود سریال ترکی Adi Efsane

  Comment : 2

  دانلود سریال Adi Efsane (افسانه) محصول Kanal D ترکیه

  | قسمت 04 + زیرنویس قسمت 03 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت خارق العاده 1080p (نسخه هاردساب) بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 03 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Adi Efsane

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Adi Efsane
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Kanal D
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 1400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Erdal Beşikçioğlu , Gökçe Bahadır , Rojda Demirer , Reha Özcan
  • کارگردان : Devrim Yalçın
  خلاصه داستان تاریک آکسوی که یک بسکتبالیست افسانه ایه دقیقا وقتی در دوران اوجش قرار داره به دلیل تصادفی که میکنه مجبور میشه بسکتبالو ول کنه…بعد از اون تاریک همه چیزشو دونه دونه از دست میده و حتی حضانت بچه هاشم نمیتونه بگیره…دقیقا وقتی که از زندگی نا امید شده شانسی که بهش رو میکنه شاید بتونه دختراشو بهش برگردونه …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Chain Reaction 1996

  Comment : 0

  دانلود فیلم Chain Reaction 1996 با کيفيت 720p – 1080p

  | نسخه دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد |
  دانلود فیلم Chain Reaction 1996
  • امتياز : 5.6/10دانلود فیلم Chain Reaction 1996
  • ژانر : اکشن | درام | علمی تخیلی
  • مدت زمان : 107 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 750 | 1500 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Keanu Reeves,Morgan Freeman,Rachel Weisz
  • کارگردان : Andrew Davis
  خلاصه داستان درست در زماني که تيم تحقيقاتي دانشگاه درآستانه ي اثبات روش جديدي است که با آن مي توان از آب به جاي سوخت استفاده کرد، در آزمايشگاه خرابکاري رخ مي دهد و مدير آن به قتل مي رسد. «ادي» (ريوز) نيز سعي دارد از مهلکه فرار بکند چون مقامات رسمي تصور مي کند او و ديگر دست اندرکاران اين پروژه که زنده مانده اند، عامل خرابکاري هستند…

 • این فیلم برای افراد زیر ۱۳ سال نامناسب است
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 10٫00 از 10 از 1 رای)

  Download

  دانلود فیلم After the Fox 1966

  Comment : 0

  دانلود فیلم After the Fox 1966 با کيفيت 720p – 1080p

  | نسخه دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد |
  دانلود فیلم After the Fox 1966
  • امتياز : 6.5/10دانلود فیلم After the Fox 1966
  • ژانر : کمدی | جنایی
  • مدت زمان : 103 دقیقه
  • زبان : انگلیسی, ایتالیایی
  • کيفيت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 700 | 1500 مگابايت
  • محصول : ایتالیا, انگلستان
  • ستارگان : Peter Sellers,Victor Mature,Britt Ekland
  • کارگردان : Vittorio De Sica
  خلاصه داستان “آلدو وانوچی” که به “روباه” مشهور است یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.پس از اینکه از زندانی ایتالیایی فرار می کند با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  Comment : 2

  دانلود سریال Icimdeki Firtina (آشوب درونم) محصول Star TV ترکیه

  | قسمت 02 + زیرنویس قسمت 01 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p اضافه شد.
  کیفیت خارق العاده 1080p (نسخه هاردساب) بزودی…
  نسخه کم حجم با کیفیت SD 240p اضافه شد.
  زیرنویس جداگانه قسمت 01 اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina

  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Icimdeki Firtina
  • ژانر : درام
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : 240p – 480p – 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • شبکه : Star TV
  • سال تولید : 2017
  • حجم : 600 – 1400 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Merve Bolugur, Gizem Karaca, Yusuf Çim
  • کارگردان : Doğan Ümit Karaca
  خلاصه داستان دو خواهری که در بچگی با هم خوب بودن و بعد از گذشت چند سال به دشمن یکدیگر تبدیل می شن و بعد از بوجود امدن اتفاقات و پیشامدهای این رابطه تغییر می کند و عمیق تر میشود. این دو خواهر یکدیگر را خیلی خوب میشناسن و به یکدیگر ضربه می زنند…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود سریال ترکی Vatanim Sensin

  Comment : 65

  دانلود سریال Vatanim Sensin (وطنم تویی) محصول KanalD ترکیه

  | قسمت 16 + زیرنویس 16 اضافه شد |

  زیرنویس ها فقط بصورت چسبیده به فایل اضافه خواهد شد.
  در صورت نیاز به زیرنویس، باید نسخه ی HardSub را دانلود کنید.

  کیفیت 720p با زیرنویس چسبیده اضافه شد.

  دانلود سریال ترکی Vatanim Sensin

  کیفیت : HDTV
  • بدون امتیازدانلود سریال ترکی Vatanim Sensin
  • ژانر : درام | تاریخی
  • زبان : ترکی
  • کیفیت : HDTV
  • فرمت : MKV
  • شبکه : KanalD
  • سال تولید : 2016
  • حجم : 600 مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • ستارگان : Halit Ergenç (Cevdet), Bergüzar Korel (Azize), Onur Saylak (Tevfik) , Şebnem Hassanisoughi (Eftelya)
  • کارگردان : Yağmur Taylan, Durul Taylan کارگردانان سریال حریم سلطان
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس
  خلاصه داستان عزیزه همراه سه فرزندش و مادر همسرش درگیر یک مجادله و سختی قرار دارند ، همسری داره که بیشتر از جونش دوسش داره و درگیر یک زندگی سخت و فشار اقتصادی و در تلاش برای زندگی و بزرگ کردن فرزندانش! در سال 1919ستاره ی زیباییها و بسیار بلند پرواز (هیلال)دختر جوونی که بسیار طرفدار داشت در کشورش همانند ماه میدرخشید ، علی کمال عشق پنهان و دردناکی بود که در قلبش پنهان کرده بود و علی پسر لاتی بود.عزیزه از ماجرای عاشقانه ی این دو خبر داشت و …

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (میانگین: 5٫50 از 10 از 2 رای)

  Download

  دانلود فیلم Brothers 2015

  Comment : 2

  دانلود فیلم Brothers 2015 با کیفیت 720p – 1080p

  | نسخه دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد |

  دانلود فیلم Brothers 2015

  کیفیت : 720p – 1080p
  • 6.9/10 از 4,750 رایدانلود فیلم Brothers 2015
  • ژانر : اکشن , درام , ورزشی
  • مدت زمان : 156 دقیقه
  • زبان : هندی
  • کیفیت : 720p – 1080p
  • فرمت : Mkv
  • انکودر : Ganool
  • حجم : 1200 | 2200 مگابایت
  • محصول : هند , آمریکا
  • ستارگان : Akshay Kumar, Jackie Shroff, Sidharth Malhotra, Jacqueline Fernandez
  • کارگردان : Karan Malhotra
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس کیفیت های دیگر مشاهده تریلر
  خلاصه داستاندو برادر در رینگ مبارزه ای پر از درگیری با یکدیگر رو به رو می شوند. یکی از آنها قبلاً معلم فیزیک بوده که از کارش استعفا داده است. او حاضر است هر کاری برای فرزندش انجام دهد. برادر دیگر نیز با یک ویدیو سر و صدای زیادی در اینترنت به پا کرده است و حال وقت آن رسیده است تا خود را به دنیا ثابت کند. دو برادر ، دو جنگنده و یک مبارزه ی نهایی و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Einstein’s God Model 2016

  Comment : 0

  دانلود فیلم Einstein’s God Model 2016 با کيفيت 720p Web-DL

  دانلود فیلم Einsteins God Model 2016
  • امتياز : 4.9/10دانلود فیلم Einsteins God Model 2016
  • ژانر : درام | علمی تخیلی | هیجانی
  • مدت زمان : 89 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کيفيت : 720p Web-DL
  • فرمت : MKV
  • انکودر : نامشخص
  • حجم : 650 مگابايت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Aaron Graham,Kirby O’Connell,Kenneth Hughes
  • کارگردان : Philip T. Johnson
  خلاصه داستان فیلم داستان مردی است که با کمک گرفتن از یک فیزیک‌دان و آخرین آزمایش توماس ادیسون، سعی دارد از حال و هوایِ زندگی پس از مرگ باخبر شود…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود انیمیشن Bling 2016

  Comment : 0

  دانلود انیمیشن Bling 2016 با کیفیت 720p – 1080p

  تریلر (پیشنمایش فیلم) اضافه شد.
  | نسخه دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد |

  دانلود انیمیشن Bling 2016

  کیفیت : 720p – 1080p
  • امتیاز : 4.5/10دانلود انیمیشن Bling 2016
  • ژانر : انیمیشن
  • مدت زمان : 82 دقیقه
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 720p – 1080p
  • فرمت : MKV
  • انکودر : Ozlem
  • حجم : 600 | 1200 مگابایت
  • محصول : کره جنوبی, آمریکا
  • ستارگان : Taylor Kitsch, Jennette McCurdy, James Woods, Carla Gugino
  • کارگردان : Kyung Ho Lee, Wonjae Lee
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس کیفیت های دیگر مشاهده تریلر
  خلاصه داستان مکانیکی به نام “سم” شبی خواب عشق دوران کودکی اش “سو” را میبیند و به غلط تصور میکند میتواند دختر رویاهایش را به دست آورد. به همین دلیل او برای خواستگاری کردن از “سو” ترتیب یک حلقه بسیار زیبا را میدهد اما فردی به نام “اسکار” با یک نقشه شیطانی وارد ماجرا شده و…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download

  دانلود فیلم Champs 2015

  Comment : 0

  دانلود فیلم Champs 2015 با کیفیت 720p Web-dl

  | نسخه دوبله فارسی (دو زبانه) اضافه شد |

  دانلود فیلم Champs 2015

  کیفیت : 720p Web-dl
  • 7.3/10 از 970 رایدانلود فیلم Champs 2015
  • ژانر : مستند , ورزشی
  • مدت زمان : Runtime
  • زبان : انگلیسی
  • کیفیت : 720p Web-dl
  • فرمت : MKV
  • انکودر : Ganool
  • حجم : 700 مگابایت
  • محصول : آمریکا
  • ستارگان : Evander Holyfield, Bernard Hopkins, Mike Tyson, Larry ‘Ratso’ Sloman
  • کارگردان : Bert Marcus
  • لینک های مرتبط :جستجوی زیرنویس کیفیت های دیگر مشاهده تریلر
  خلاصه داستانمستندی در مورد نوابغ دنیای بوکس از جمله : مایک تایسون، اواندر هولی‌فیلد و برنارد هاپکینز که زندگی آنها را داخل و خارج رینگ مورد بررسی قرار می دهد…

 • این فیلم برای تمامی سنین مناسب می باشد
 • دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

  امتیاز دهید:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (هیچ امتیازی ثبت نشده)

  Download
  کانال تلگرام بیاتوموویز